تلویزیون پارسینه با بازیگران و کارگردان نمایش شبی‌که‌گوزنها‌در‌آتش‌سوختند گفتگویی داشته که مشاهده خواهید کرد.
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
تلویزیون پارسینه با بازیگران و کارگردان نمایش شبی‌که‌گوزنها‌در‌آتش‌سوختند گفتگویی داشته که مشاهده خواهید کرد.
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
۰
ارسال نظر