پیشنهاد پارسینه
نشت روغن هیدرولیک بر روی موتور داغ اتوبوس شهری در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین، باعث انفجار و آتش گرفتن موتور اتوبوس می شود. در این آتش سوزی، اقدام بموقع راننده در تخلیه هر هفت مسافر و نجات آنان ستودنی است.
۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۶
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو