پیشنهاد پارسینه
با تکمیل حدود ۶۴ هزار خودروی کف پارکینگ:
به دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از هفتم خردادماه تولید خودرو‌های ناقص روند کاهشی داشته و تکمیل خودرو‌های در کف مانده سرعت یافته است.
۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۱
۰

با تشکیل کمیته ویژه‌ای تکمیل خودرو‌های ناقص در اولویت قرار گرفت و زنجیره تامین و تولید این شرکت بر کاهش تولید خودرو‌های ناقص متمرکز شدند. برهمین اساس، از تاریخ هفتم خردادماه تولید خودرو‌های ناقص روند کاهشی یافت و تکمیل خودرو‌های کف در دستور کار قرار گرفت.

طبق آمار ثبت شده و با برنامه ریزی که برای تامین قطعات کسری و تکمیل خودرو‌ها انجام شده، از هفتم خردادماه تا صبح روز ۳۱ تیرماه سال جاری حدود ۶۴ هزار خودرو‌ی ناقص و درکف کارخانه تکمیل و به بازار عرضه شده است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو