الناز کاظم تاش هنرمند تجسمی در نمایشگاه هایکو از هنر انتزاعی سخن گفت.
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
۰
ارسال نظر