قیمت نفت در بازار‌های جهانی با افزایش و قیمت طلا با کاهش رو به‌رو بود.
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
۰

قیمت نفت در بازار‌های جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با هفت صدم درصد افزایش، به ۵۶ دلار و ۲۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۱۶ دهم درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۳۶ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازار‌های جهانی

قیمت طلا نیز با ۵۳ صدم درصد کاهش به ۴۵ دلار و ۵۸ سنت در هر گرم رسید.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازار‌های جهانی

قیمت نفت در بازار‌های جهانی با افزایش و قیمت طلا با کاهش رو به‌رو بود.

قیمت نفت در بازار‌های جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با هفت صدم درصد افزایش، به ۵۶ دلار و ۲۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۱۶ دهم درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۳۶ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازار‌های جهانی

قیمت طلا نیز با ۵۳ صدم درصد کاهش به ۴۵ دلار و ۵۸ سنت در هر گرم رسید.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازار‌های جهانی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید