پیشنهاد پارسینه
قیمت نفت در بازار‌های جهانی با افزایش و قیمت طلا با کاهش رو به‌رو بود.
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
۰

قیمت نفت در بازار‌های جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با هفت صدم درصد افزایش، به ۵۶ دلار و ۲۶ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۱۶ دهم درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۳۶ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازار‌های جهانی

قیمت طلا نیز با ۵۳ صدم درصد کاهش به ۴۵ دلار و ۵۸ سنت در هر گرم رسید.

افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازار‌های جهانی

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو