پیشنهاد پارسینه
داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ادعا‌هایی درباره ایران مطرح کرد.
۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۳
۰

جرد کوشنر داماد و مشاور ترامپ ادعا‌هایی درباره ایران مطرح کرد.

وی مدعی شد: تهدید امنیت منطقه‌ای بزرگ‌تر از ایران نیست و مخالفت با آن اعراب و اسرائیل را به یکدیگر نزدیک کرده است. صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به امنیت بیشتر میان طرفین منجر خواهد شد و از تأثیر ایران در جهان عرب خواست کاست.

داماد ترامپ نشست اخیر منامه را دارای دستاور‌های فراوان توصیف کرد!

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو