پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: خیر، ازدواج دائم و موقّت با آنان جایز نیست.
۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
۰

آیا ازدواج با دختر بهایى جایز است

تبصره. فرقه بهائیت محکوم به کفر است و ازدواج کافر - خواه دائم و خواه موقت - صحیح نیست.

منبع:

آیات عظام نورى، تبریزى، فاضل، بهجت و سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م. ۲۳۹۷؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م. ۲۴۶۱؛ آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س. ۱۵۶؛ امام، تحریرالوسیله، ج. ۲، النکاح المنقطع، م. ۳؛ آیت الله صافى، هدایةالعباد، ج. ۲، النکاح المنقطع، م. ۳، مکارم، استفتاءات، ج. ۲، س. ۳۳.
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو