پیشنهاد پارسینه
آیات عظام امام خمینی، رهبری، بهجت، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت می‌توان نماز خواند؛ ولى با غسل‏هاى دیگر باید وضو هم گرفت.
۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
۰

با چه غسل ‏هایى می‌توان نماز خواند

آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب معتبر - غیر از غسل استحاضه متوسطه - می‌توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که [در غیر غسل جنابت]وضو هم بگیرد.

آیت اللَّه مکارم: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب معتبر می‌توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد.

منبع:

آیت الله وحید، توضیح‏المسائل، م. ۳۹۷ وآیت الله نورى، توضیح‏المسائل، م. ۳۹۲ و ۶۴۷. توضیح‏المسائل مراجع، م. ۳۹۱ و ۶۴۶.
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو