پیشنهاد پارسینه
مشاهده شده که افراد ضداجتماعی آینده در کودکی از نظر هیجانی محروم بوده و در عوض به شکل مادی پاداش گرفته‌اند. به طور مثال در زمان‌های ناآرامی‌ و تنش با خرید یک اسباب بازی آرام شده‌اند.
۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
۰

آشنایی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی

ویژگی‌‌های افراد با شخصیت اجتماعی مجموع‌های از رفتارهایی است شامل: ناتوان در برقراری ارتباطات اجتماعی، بی‌توجهی به احساسات دیگران، رفتار‌های تكانشی و پرخاشگرانه، کم تحملی در برابر ناملایمات، تمایل به خشونت، نداشتن احساس گناه، ناتوانی در عبرت گرفتن از اشتباهات، رفتار‌های جنایی و پرخاشگرانه بدون در نظر گرفتن حقوق دیگران و تجاوز به حقوق سایران و دروغگویی و فریب كاری، مخالفت با قانون.

خصوصیات شخصیت ضداجتماعی را بیشتر بشناسید

* افراد ضداجتماعی پرخاشگری بیشتری به شکل سرشتی نسبت به دیگر افراد دارند.

محرومیت‌های اولیه، بدرفتاری والدین و فقدان محبت بر تکامل نواحی قدامی‌ مغز که در قضاوت‌های اخلاقی ما دخالت دارند تاثیرگذار هستند.

تعامل میان آسیب‌پذیری وراثتی و تاثیرات محیطی به شکل گیری این شخصیت منجر می‌شود.

از دید کرنبرگ شخصیت ضداجتماعی در انتهای طیف خودشیفتگی قرار می‌گیرد.

* آن‌ها از زبان احساسات برای بیان دنیای درونی خود استفاده نمی‌کنند چون قادر به این کار نیستند.

در عوض، آن را در خدمت بازی کردن با دیگران به کار می‌گیرند. در برقراری تعادل در احساسات خود ناتوان هستند و آستانه بالاتری برای تهییج شدن دارند.

درحالیکه افراد عادی از بسیاری اعمال روزمره قادر به کسب لذت هستند، افراد ضداجتماعی نیاز به فعالیت‌هایی به مراتب تند و تیزتر و شدیدتر دارند و فرایند عادی زندگی، آن‌ها را دچار ملال می‌کند.

به علت ناتوانی‌شان در بیان احساسات، آن‌ها به جای حرف زدن دست به عمل می‌زنند.

* دفاع اصلی که این افراد به کار می‌گیرند کنترل همه جانبه است. نیاز به اعمال قدرت بر تمامی‌اهداف دیگرشان سایه می‌اندازد.

حقوقدانان به کرات مشاهده کرده‌اند که این افراد به راحتی به قتل اعتراف کرده اما در همان حال سرقت کیف پول مقتول را منکر شده‌اند چون چنین اعترافی را دال بر ضعف می‌دانند.

* بازی کردن با دیگران در شخصیت ضداجتماعی به شکل آگاهانه صورت می‌گیرد اما در افراد هیستریونیک و مرزی شکلی ناخودآگاه دارد و در افراد حس بازی خوردن به وجود می‌آورد.

* به علت فقدان تظاهر هیجانات در این افراد تنها راهی که می‌توانند دیگران را به درک احساسات خود رهنمون کنند القای این احساسات در دیگران از طریق همانندسازی فرافکنانه است.

به عبارتی از طریق رفتارشان به دیگران احساسی را که مایلند تزریق می‌نمایند.

در دوران کودکی در خانواده کسی به آن‌ها کمک نکرده تا هیجانات خود را کلامی‌کنند.

* بچگی آن‌ها در عدم امنیت و آشفتگی حاکم بر روابط می‌گذرد. مخلوط درهم برهمی‌از سخت گیری‌های شدید، بی‌محبتی و لوس کردن در خانواده به چشم می‌خورد.

به ارتباط مادر ضعیف، مازوخیست و هیجانی و بی‌ثبات به همراه پدر سادیست و وجود الکلیسم و دیگر اعتیادها در خانواده با شخصیت ضداجتماعی اشاره شده است.

عدم احساس و تجربه قدرت در مراحلی از زندگی که کودک باید به تجربه‌ای حداقل از آن دست یابد منجر به این می‌شود که باقیمانده زندگی خود را در طلب و جستجوی آن سپری کند.

* مشاهده شده که افراد ضداجتماعی آینده در کودکی از نظر هیجانی محروم بوده و در عوض به شکل مادی پاداش گرفته‌اند.

به طور مثال در زمان‌های ناآرامی‌ و تنش با خرید یک اسباب بازی آرام شده‌اند و کسی در مورد علت تنش از آن‌ها چیزی نپرسیده است.

به نظر می‌رسد آن‌ها هرگز به دلبستگی روانشناختی دست پیدا نمی‌کنند و قادر به درون‌گیری ابژه خوب نمی‌شوند.

منبع:زندگی آنلاین
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو