پیشنهاد پارسینه
محسن هاشمی: 
رییس شورای اسلامی شهر تهران شوراها را رکن مردم نهاد جمهوری اسلامی در کنار قوای سه گانه و نیروهای مسلح مطرح کرد و افزود: در شرایطی که دستگاه دیپلماسی کشور با زبان منطق واستدلال و نیروهای مسلح با زبان اقتدار از منافع ملی جمهوری اسلامی دفاع می کنند، مدیریت شهری نیز تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم و تامین رضایت شهروندان جمهوری اسلامی بکار می گیرد.
۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴
۰

محسن هاشمی در ابتدای یکصدو پنجاه و ششمین جلسه شورا با اشاره به فرارسیدن انتخابات شورایاریها برگزاری این انتخابات محلی در تهران را که همزمان با حساسیت ها وهیجانات در خلیج فارس و حوزه سیاست خارجی است نشان دهنده اوج ثبات وآرامش در جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: شوراهای محل مطابق با اصل هفتم قانون اساسی ، آخرین حلقه از زنجیره حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که نخستین حلقه آن، نهاد رهبری نظام است و یکپارچگی، انسجام و هماهنگی این زنجیره، می تواند برای نظام کارامدی، اقتدار و رضایت مندی مردم را بهمراه بیاورد.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطر نشان ساخت: همانگونه که در اصول هفتگانه شورا در قانون اساسی پیش بینی شده است، تفویض اختیار به این نهاد و تمرکز زدایی از ساختار رسمی به سمت جامعه، یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است و برگزاری موفق انتخابات شورایاری ها، گامی در این جهت می باشد.

 

محسن هاشمی با بیان اینکه نگاه ما به انتخابات شورایاری نباید نگاهی سیاسی وجناحی باشد یادآور شد: باید این انتخابات را فرصتی برای تبلور عمق مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی آن هم در اوج بدعهدی، تخریب و فشارهای ظالمانه قدرتهای جهانی بدانیم و نشان دهیم که مردم مهمترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی باشد.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنانش شوراها را رکن مردم نهاد جمهوری اسلامی در کنار قوای سه گانه و نیروهای مسلح مطرح کرد و افزود: در شرایطی که دستگاه دیپلماسی کشور با زبان منطق واستدلال و نیروهای مسلح با زبان اقتدار از منافع ملی جمهوری اسلامی دفاع می کنند، مدیریت شهری نیز تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم و تامین رضایت شهروندان جمهوری اسلامی بکار می گیرد.

 

وی تاکید کرد: نظام بین الملل بخوبی حقانیت، صلح طلبی و تنش زدایی جمهوری اسلامی را در کنار دفاع بدون تنازل از منافع ملی و حقوق اساسی ایران مشاهده می کند و عملکرد ایران را بعنوان دفاع طبیعی از منافع ملی در چارچوب قوانین بین الملی و پایبندی به تعهدات و معاهدات مشروع می پذیرد.

 

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو