پیشنهاد پارسینه
محسن هاشمی در آیین بهره برداری بوستان پدر بیان داشت:
محسن هاشمی تکمیل پروژه های محلی را فرصتی برای بهبود رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری دانسته وافزود: با توجه به درپیش بودن انتخابات شورایاری ها در جمعه آینده، اعلام می کنیم که سیاست محله محوری یکی از راهبردهای مدیریت شهری در جهت کاهش مشکلات وافزایش رضایتمندی شهروندان است.
۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷
۰

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در آیین بهره برداری از بوستان پدر گفت: حرکت نیروهای مسلح در توقیف نفت کش انگلیسی بدلیل نقض قوانین بین المللی این پیام را برای قدرتهای بین المللی داشت که جمهوری اسلامی توازن را در حوزه منافع ملی مراعات می کند و هر حرکتی علیه منافع ملی ایران با اقدام متوازنی پاسخ داده خواهد شد.

 

محسن هاشمی در این مراسم که در منطقه دو تهران برگزار می شد، تکمیل پروژه های محلی را فرصتی برای بهبود رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری دانسته وافزود: با توجه به درپیش بودن انتخابات شورایاری ها در جمعه آینده، اعلام می کنیم که سیاست محله محوری یکی از راهبردهای مدیریت شهری در جهت کاهش مشکلات وافزایش رضایتمندی شهروندان است و شورای محله می تواند نقش موثری در تشخیص مسایل و تعریف پروژه های محلی برای بهبود رضایت شهروندان داشته باشد.

 

رییس شورای شهر تهران افزود: شهرداران نواحی و مناطق، توجه ویژه ای به پروژه های محلی داشته باشند چرا که این پروژه ها معمولا در زمان کوتاهتری به نتیجه می رسد و مدیران شهری می توانند نتیجه تلاشهای خود را در دوران مسئولیت خود مشاهده کنند.

 

محسن هاشمی رفسنجانی در رابطه با وقایع اخیر در حوزه سیاست خارجی گفت: ما شاهد پویایی وهم افزایی مناسبی در حوزه سیاست خارجی میان دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح هستیم که نماد توازن در حوزه منافع ملی است.

وی توقیف نفت کش انگلیسی همزمان با تحرکات موثر وزیر خارجه را در این راستا دانست وافزود: زمانی که استدلالهای حقوقی و منطقی جمهوری اسلامی درمورد غیرقانونی بودن راهزنی دریایی دولت انگلیس از سوی این کشور شنیده نمی شود، گوشهای آنان ناگزیر شنونده زبان نیروهای مسلح و توقیف متقابل نفت کش انگلیسی خواهد بود.

 

هاشمی رفسنجانی افزود: ایران همواره نشان داده است که مهمترین طالب صلح وامنیت در منطقه است اما این امنیت نباید استثنا داشته باشد، بلکه امنیت برای همه و صلح یکپارچه از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته است و حوادث اخیر نیز این پیام روشن را به دنیا مخابره کرد.

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو