توضیحات معلم خوزستانی از گرفتن عقرب در مدرسه در برنامه فرمول یک.
۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۴
۱

منبع: آخرین خبر

نظرات
ناشناس
ایرانیها ید طولایی در حاشا کردن دارند ..شاید خفت هزار سال...زیر دست پادشاهان بودند هرچی شاه بدش اومده حاشا زدند
ارسال نظر