گریپ یا قبضه اسلحه ای که نجفی از آن برای به قتل رساندن همسر دومش استفاده کرده، در روز دادگاه علنی متهم، پوشانده شده است. بنظر می رسد پلیس برای جلوگیری از از بین رفتن شواهد و اثر بر روی آلت قتاله و یا دلیل فنی دیگر این کار را انجام داده است. شایان ذکر است بسیاری از رسانه ها و افکار عمومی نسبت به استفاده و نمایش اسلحه مذکور بدون رعایت قواعد امنیتی و حفاظتی توسط مجری سیما انتقاداتی مطرح کرده بودند.
۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷
گریپ یا قبضه اسلحه ای که نجفی از آن برای به قتل رساندن همسر دومش استفاده کرده، در روز دادگاه علنی متهم، پوشانده شده است. بنظر می رسد پلیس برای جلوگیری از از بین رفتن شواهد و اثر بر روی آلت قتاله و یا دلیل فنی دیگر این کار را انجام داده است. شایان ذکر است بسیاری از رسانه ها و افکار عمومی نسبت به استفاده و نمایش اسلحه مذکور بدون رعایت قواعد امنیتی و حفاظتی توسط مجری سیما انتقاداتی مطرح کرده بودند.
۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷
۵

روز دستگیری در دستان مجری

تغییر شکل اسلحه نجفی از دستگیری تا دادگاه!

روز دادگاه در برابر قاضی

تغییر شکل اسلحه نجفی از دستگیری تا دادگاه!

تغییر شکل اسلحه نجفی از دستگیری تا دادگاه!

تغییر شکل اسلحه نجفی از دستگیری تا دادگاه!

50
نظرات
شیرین صفوی
ذوق زدگی صدا و سیمان میلی میشه این طور ضایع شدن !!!!!
سبحان شاهمرادی اصولگرا
خوشم می آید هرگاه صدا و سیما ملی ما
علیه همسنگر های شما روشنگری میکند
حسابی می سوزید:)
در نظر شما اگر صدا و سیما علیه مومینن جبهه بگیرد
و له اشرار خبرپراکنی کند آنوقت میشود صدا و سیما ی خوب!
هرچند که صدا و سیما و خط ده امثال شما
بی بی سی ملکه خبیث هست
سبحان شاهمرادی اصولگرا
نجفی این حامی حقوق زنان و حقوق بد حجابان و بی حجابان
چقدر هم حرفه ای بوده هست و برای اینکه صدای تیر اندازی اش
را کسی نشنود از بالشت استفاده کرده هست
تصور کنید
همچنین کاری را یک رجل اصولگرا کرده بود
رسانه های فاجر چه یقه جر می دادند
و جلسه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شکل میگرفت!
شیرین صفوی
تو کی میخوای فهمت بره بالا اخوی سبحان خان !!!!!!!
شیرین صفوی
سبحان خان یه خورده تو نظراتت تجدید نظر کن خیییییییلی ضایع منفی خوری !!!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50