کمبود ویتامین D. که اکنون شیوع بالائی در جوامع بشری دارد خود موجب کاهش جذب کلسیم می‌شود.
۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۰
۰
یک متخصص تغذیه با بیان اینکه افراط در مصرف نمک با کاهش جذب و افزایش دفع کلسیم همراه است، گفت: بر این اساس بطور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس استخوان‌ها و سنگ کلیه نیز می‌شود.

دکتر مینو فروزانی، گفت: بیماران دچار مشکلات بافت پارانشیمی کلیه از جمله سندرم نفروتیک و انواع نفریت کلیوی باید مصرف مواد پروتئینی و نمک طعام خود را محدود کنند و همین امر بیانگر تاثیر منفی مقادیر بیش از حد این مواد بر سلامت کلیه است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: در افراد سالم نیز مواد غذایی و ترکیبات دارای پروتئین و نمک طعام (کلرید سدیم) باعث دفع بیش از حد ماده معدنی کلسیم در ادرار می‌شود.

فروزانی اضافه کرد: به ازای دفع ۲۳۰۰ میلی گرم سدیم در کلیه‌ها، ۲۰ تا ۶۰ میلی‌گرم کلسیم نیز دفع می‌شود. در بزرگسالان با متابولیزه شدن (سوخت وساز) یک گرم پروتئین، یک میلی‌گرم کلسیم نیز به همراه آن دفع می‌شود؛ بنابراین در شرایط دریافت کم پروتئین و سدیم نیاز به کلسیم برای یک فرد ممکن است تا ۴۵۰ میلی‌گرم در روز کاهش یابد.

وی تاکید کرد: اگر دریافت این مواد زیاد باشد (رژیم غذایی پر پروتئین و پرنمک)، ممکن است نیاز به کلسیم به حدود ۲۰۰۰ میلی‌گرم روزانه نیز برسد. این در حالیست که مصرف مواد دیگری که موجب سوء جذب کسیم می‌شوند در دراز مدت تاثیر این وضعیت را تشدید می‌کند.

این متخصص تغذیه گفت: کمبود ویتامین D. که اکنون شیوع بالائی در جوامع بشری دارد خود موجب کاهش جذب کلسیم می‌شود.

فروزانی گفت: وجود جوش شیرین در مواد غذایی نشاسته‌ای و به طور عمده نان نیز با قلیایی کردن محیط دستگاه گوارش باعث کاهش جذب کلسیم می‌شود؛ لذا از یک طرف با وضعیت کاهش جذب و از طرفی با افزایش دفع کلسیم مواجه می‌شویم. بر این اساس بطور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس استخوان‌ها و سنگ کلیه نیز می‌شود.
منبع: جام جم
کمبود ویتامین D. که اکنون شیوع بالائی در جوامع بشری دارد خود موجب کاهش جذب کلسیم می‌شود.
یک متخصص تغذیه با بیان اینکه افراط در مصرف نمک با کاهش جذب و افزایش دفع کلسیم همراه است، گفت: بر این اساس بطور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس استخوان‌ها و سنگ کلیه نیز می‌شود.

دکتر مینو فروزانی، گفت: بیماران دچار مشکلات بافت پارانشیمی کلیه از جمله سندرم نفروتیک و انواع نفریت کلیوی باید مصرف مواد پروتئینی و نمک طعام خود را محدود کنند و همین امر بیانگر تاثیر منفی مقادیر بیش از حد این مواد بر سلامت کلیه است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: در افراد سالم نیز مواد غذایی و ترکیبات دارای پروتئین و نمک طعام (کلرید سدیم) باعث دفع بیش از حد ماده معدنی کلسیم در ادرار می‌شود.

فروزانی اضافه کرد: به ازای دفع ۲۳۰۰ میلی گرم سدیم در کلیه‌ها، ۲۰ تا ۶۰ میلی‌گرم کلسیم نیز دفع می‌شود. در بزرگسالان با متابولیزه شدن (سوخت وساز) یک گرم پروتئین، یک میلی‌گرم کلسیم نیز به همراه آن دفع می‌شود؛ بنابراین در شرایط دریافت کم پروتئین و سدیم نیاز به کلسیم برای یک فرد ممکن است تا ۴۵۰ میلی‌گرم در روز کاهش یابد.

وی تاکید کرد: اگر دریافت این مواد زیاد باشد (رژیم غذایی پر پروتئین و پرنمک)، ممکن است نیاز به کلسیم به حدود ۲۰۰۰ میلی‌گرم روزانه نیز برسد. این در حالیست که مصرف مواد دیگری که موجب سوء جذب کسیم می‌شوند در دراز مدت تاثیر این وضعیت را تشدید می‌کند.

این متخصص تغذیه گفت: کمبود ویتامین D. که اکنون شیوع بالائی در جوامع بشری دارد خود موجب کاهش جذب کلسیم می‌شود.

فروزانی گفت: وجود جوش شیرین در مواد غذایی نشاسته‌ای و به طور عمده نان نیز با قلیایی کردن محیط دستگاه گوارش باعث کاهش جذب کلسیم می‌شود؛ لذا از یک طرف با وضعیت کاهش جذب و از طرفی با افزایش دفع کلسیم مواجه می‌شویم. بر این اساس بطور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس استخوان‌ها و سنگ کلیه نیز می‌شود.
منبع: جام جم
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید