پیشنهاد پارسینه
با توافق طرفین در صورتی که از طریق صحیح وام گرفته شده و خلاف قانون نباشد، گرفتن مقداری وجه در قبال واگذاری حق امتیاز وام اشکالی ندارد.
۲۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۵
۰

با توافق طرفین در صورتی که از طریق صحیح وام گرفته شده و خلاف قانون نباشد، گرفتن مقداری وجه در قبال واگذاری حق امتیاز وام اشکالی ندارد.

پی نوشت:

آیت الله مکارم، استفتائات، بخش احکام وام ها.

آیت الله سیستانی استفتائات سایت www.sistani.org، بخش وام، س. ۵.

استفتاء مرکز پاسخگویی انوار طا‌ها از دفاتر مراجع تقلید.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو