۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۰
۰

در توییت جدید سردار قاسم سلیمانی خطاب به دولت آمریکا آمده است:

«ناامن‌سازی جزو ذات [دولت] آمریکا است. شما پیدا نمیکنید آمریکا در جایی وارد شده باشد و با وجود و حضور و قدرتش برای آن منطقه امنیت ایجاد کرده باشد.»

توییت جدید سردار سلیمانی خطاب به دولت آمریکا

در توییت جدید سردار قاسم سلیمانی خطاب به دولت آمریکا آمده است:

«ناامن‌سازی جزو ذات [دولت] آمریکا است. شما پیدا نمیکنید آمریکا در جایی وارد شده باشد و با وجود و حضور و قدرتش برای آن منطقه امنیت ایجاد کرده باشد.»

توییت جدید سردار سلیمانی خطاب به دولت آمریکا

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید