پیشنهاد پارسینه
۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۰
۰

در توییت جدید سردار قاسم سلیمانی خطاب به دولت آمریکا آمده است:

«ناامن‌سازی جزو ذات [دولت] آمریکا است. شما پیدا نمیکنید آمریکا در جایی وارد شده باشد و با وجود و حضور و قدرتش برای آن منطقه امنیت ایجاد کرده باشد.»

توییت جدید سردار سلیمانی خطاب به دولت آمریکا

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو