درحالیکه نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا درحال برگزاری است، بلومبرگ فاش کرد: احتمالاً در نشست شورای حکام با ایران همدردی می‌شود.
۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۴
۰

درحالیکه نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا امروز چهارشنبه در حال برگزاری است، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی فاش کرد: بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار‌های آمریکا بر ایران را رد می‌کنند.

در گزارش خبرگزاری بلومبرگ در این خصوص آمده است: بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز به درخواست آمریکا در وین گردهم آمده‌اند، احتمالاً فشار‌های مورد درخواست واشنگتن علیه تهران را به تعویق می‌اندازند.

گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که مادامیکه ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون نیامده و تحریم‌های پیشین علیه تهران را بازاعمال نکرده بود، ایران از محدوده‌های مقرر در برجام پیروی می‌کرد؛ لذا احتمال دارد آن‌ها (نمایندگان کشور‌های عضو شورای حکام آژانس) در نشست امروز با اقدام اخیر ایران (گام اول و دوم برجامی) همدردی کنند.

این درحالیست که ۱۴ ماه پس از بدعهدی آمریکا و تعلل اروپا در عمل به تعهداتشان در برجام، حدود ۲ ماه پیش جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود تا در صورت ادامه بدعهدی‌های طرف‌های غربیِ ایران در توافق هسته‌ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴) کشور‌های ۱+۵ با ایران موسوم به برجام، تهران بر اساس مواد ۲۶، ۳۶ و ۳۷ این توافق بین المللی مجبور به کاستن از سطح برخی تعهدات برجامی خود شده؛ اما تصمیمی به لغو برجام ندارد.

گفتنی است، تا کنون ۲ گام از این هشدار از سوی ایران به انجام رسیده است.

درحالیکه نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا درحال برگزاری است، بلومبرگ فاش کرد: احتمالاً در نشست شورای حکام با ایران همدردی می‌شود.

درحالیکه نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا امروز چهارشنبه در حال برگزاری است، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی فاش کرد: بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار‌های آمریکا بر ایران را رد می‌کنند.

در گزارش خبرگزاری بلومبرگ در این خصوص آمده است: بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز به درخواست آمریکا در وین گردهم آمده‌اند، احتمالاً فشار‌های مورد درخواست واشنگتن علیه تهران را به تعویق می‌اندازند.

گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که مادامیکه ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون نیامده و تحریم‌های پیشین علیه تهران را بازاعمال نکرده بود، ایران از محدوده‌های مقرر در برجام پیروی می‌کرد؛ لذا احتمال دارد آن‌ها (نمایندگان کشور‌های عضو شورای حکام آژانس) در نشست امروز با اقدام اخیر ایران (گام اول و دوم برجامی) همدردی کنند.

این درحالیست که ۱۴ ماه پس از بدعهدی آمریکا و تعلل اروپا در عمل به تعهداتشان در برجام، حدود ۲ ماه پیش جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود تا در صورت ادامه بدعهدی‌های طرف‌های غربیِ ایران در توافق هسته‌ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴) کشور‌های ۱+۵ با ایران موسوم به برجام، تهران بر اساس مواد ۲۶، ۳۶ و ۳۷ این توافق بین المللی مجبور به کاستن از سطح برخی تعهدات برجامی خود شده؛ اما تصمیمی به لغو برجام ندارد.

گفتنی است، تا کنون ۲ گام از این هشدار از سوی ایران به انجام رسیده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید