وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی، با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت خارجه با کنایه گفت که پول نداریم سریال بسازیم.
۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴
۱

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری‌های حقوقی دستگاه دیپلماسی در خصوص ورود پهپاد آمریکایی به مرزهای قانونی کشور خاطرنشان کرد: نخستین کسانی که در جریان پهپاد آمریکایی وارد عمل شدند و مانع شدند تا آمریکایی‌ها بتوانند روایت غلط خود را به دنیا ارائه دهند و شاید از این طریق مانع شدند تا آمریکایی‌ها احساس کنند می‌توانند عمل متقابلی انجام دهند، دستگاه دیپلماسی بود. همکاری بسیار قوی که وزارت خارجه با ستاد کل داشت، باعث شد که بتوانیم با فاصله خیلی کمی از ماجرا، هم سفیر سوئیس را احضار و به او اعتراض کنیم و هم در این باره اطلاع رسانی داشته باشیم و به دبیرکل سازمان ملل نامه بنویسیم.

ظریف در ادامه بدون اشاره به سریال بحث برانگیز «گاندو» گفت: ما اقدامات‌مان را انجام دادیم البته که پول نداریم تا فیلم تبلیغاتی از آن بسازیم.

 

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی، با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت خارجه با کنایه گفت که پول نداریم سریال بسازیم.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری‌های حقوقی دستگاه دیپلماسی در خصوص ورود پهپاد آمریکایی به مرزهای قانونی کشور خاطرنشان کرد: نخستین کسانی که در جریان پهپاد آمریکایی وارد عمل شدند و مانع شدند تا آمریکایی‌ها بتوانند روایت غلط خود را به دنیا ارائه دهند و شاید از این طریق مانع شدند تا آمریکایی‌ها احساس کنند می‌توانند عمل متقابلی انجام دهند، دستگاه دیپلماسی بود. همکاری بسیار قوی که وزارت خارجه با ستاد کل داشت، باعث شد که بتوانیم با فاصله خیلی کمی از ماجرا، هم سفیر سوئیس را احضار و به او اعتراض کنیم و هم در این باره اطلاع رسانی داشته باشیم و به دبیرکل سازمان ملل نامه بنویسیم.

ظریف در ادامه بدون اشاره به سریال بحث برانگیز «گاندو» گفت: ما اقدامات‌مان را انجام دادیم البته که پول نداریم تا فیلم تبلیغاتی از آن بسازیم.