یک مرد سالخورده با گرفتن اشتباهی نرده ثابت موقع حرکت بر روی پله برقی، جان چند نفر راه به خطر انداخت.
۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲
۰
یک مرد سالخورده با گرفتن اشتباهی نرده ثابت موقع حرکت بر روی پله برقی، جان چند نفر راه به خطر انداخت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید