پارسینه: یک مرد سالخورده با گرفتن اشتباهی نرده ثابت موقع حرکت بر روی پله برقی، جان چند نفر راه به خطر انداخت.
۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲
۰
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید