گاندو یکی از سریال‌های پربیننده سیمای ملی موجب شده تا مردم با نحوه آزادی جیسون رضائیان آشنا شوند و به همین بهانه فیلم واقعی آزادی او را مشاهده می‌کنید.
۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
۰
گاندو یکی از سریال‌های پربیننده سیمای ملی موجب شده تا مردم با نحوه آزادی جیسون رضائیان آشنا شوند و به همین بهانه فیلم واقعی آزادی او را مشاهده می‌کنید.