در پی اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان در لیگ و جام حذفی، علیرضا بیرانوند، امیر قلعه نویی، تکسیرا، سیاوش یزدانی، جلال امیدیان، استنلی کی روش و سروش رفیعی با حکم کمیته انضباطی محروم شدند.
۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۳
۰

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس و سپاهان را نقره داغ کرد

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته انضباطی تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب اشیا محترقه، استفاده از لیزر و شعار‌های موهن و تحریک تماشاگران تیم مقابل به پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین تماشاگران این تیم از حضور در یک مسابقه از همراهی تیم خود محروم هستند.

گفتنی است، این رأی قابل تجدید نظر است.

تیم سپاهان اصفهان به دلیل پرتاب اشیا و استفاده از شعار‌های موهن از سوی تماشاگران منتسب به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر محکوم و باید ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی قابل تجدید نظر است.

علیرضا بیرانوند دروازبان تیم پرسپولیس به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محکوم شد و باید ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.
 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس و سپاهان را نقره داغ کرد

سیامک نعمتی و بشار رسن بازیکنان تیم پرسپولیس تهران به دلیل رفتار غیر ورزشی هر کدام به طور جداگانه به توبیخ کتبی و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

میگوئل تکسیرا مربی تیم سپاهان اصفهان به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

مهدی کیانی بازیکن تیم سپاهان به دلیل نشرا کاذیب از طریق مصاحبه به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس و سپاهان را نقره داغ کرد

سیاوش یزدانی به دلیل تحریک عمومی به خشونت به یک جلسه از همراهی تیم خود و حضور در مسابقه که به لحاظ محرومیت متحمل شده ناشی از دستور موقت، باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

ضمناً در خصوص بخشی از گزارش مقامات رسمی و نیز تخلفات ایراد خسارت، نقض اصولی کل رفتار و بروز خشونت از سوی تماشاگران منتسب به هر دو تیم، پرونده جهت تکمیل تحقیقات مفتوح و دستور موقت سابق الصدور نیز در خصوص یزدانی ملغی می‌باشد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از سری رقابت‌های جام حذفی برگزار و به دلیل تخلفات تماشاگران تیم سپاهان مبنی بر پرتاب اشیا محترقه، شعار‌های موهن و درگیری با نیروی انتظامی، تیم سپاهان باید ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی قابل تجدید نظر است.

امیر قلعه نویی به دلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه علیه داوران باید ۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

زاغی نژاد مربی تیم سپاهان به دلیل دلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه علیه داوران باید ۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قطعی است

جلال امیدیان مربی تیم سپاهان به دلیل بد رفتاری در قبال مربی تیم مقابل به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قطعی است.

کی روش استنلی به دلیل بدرفتاری مقابل بازیکن تیم حریف به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی از لحاظ جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

سروش رفیعی بازیکن تیم پرسپولیس به دلیل بدرفتاری مقابل بازیکن تیم حریف به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و این رأی از لحاظ جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

تیم پرسپولیس به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری و استفاده تماشاگرانش از شعار‌های موهن، باید ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.
در پی اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان در لیگ و جام حذفی، علیرضا بیرانوند، امیر قلعه نویی، تکسیرا، سیاوش یزدانی، جلال امیدیان، استنلی کی روش و سروش رفیعی با حکم کمیته انضباطی محروم شدند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس و سپاهان را نقره داغ کرد

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته انضباطی تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب اشیا محترقه، استفاده از لیزر و شعار‌های موهن و تحریک تماشاگران تیم مقابل به پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین تماشاگران این تیم از حضور در یک مسابقه از همراهی تیم خود محروم هستند.

گفتنی است، این رأی قابل تجدید نظر است.

تیم سپاهان اصفهان به دلیل پرتاب اشیا و استفاده از شعار‌های موهن از سوی تماشاگران منتسب به برگزاری یک مسابقه بدون حضور تماشاگر محکوم و باید ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی قابل تجدید نظر است.

علیرضا بیرانوند دروازبان تیم پرسپولیس به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محکوم شد و باید ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.
 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس و سپاهان را نقره داغ کرد

سیامک نعمتی و بشار رسن بازیکنان تیم پرسپولیس تهران به دلیل رفتار غیر ورزشی هر کدام به طور جداگانه به توبیخ کتبی و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

میگوئل تکسیرا مربی تیم سپاهان اصفهان به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

مهدی کیانی بازیکن تیم سپاهان به دلیل نشرا کاذیب از طریق مصاحبه به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس و سپاهان را نقره داغ کرد

سیاوش یزدانی به دلیل تحریک عمومی به خشونت به یک جلسه از همراهی تیم خود و حضور در مسابقه که به لحاظ محرومیت متحمل شده ناشی از دستور موقت، باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

ضمناً در خصوص بخشی از گزارش مقامات رسمی و نیز تخلفات ایراد خسارت، نقض اصولی کل رفتار و بروز خشونت از سوی تماشاگران منتسب به هر دو تیم، پرونده جهت تکمیل تحقیقات مفتوح و دستور موقت سابق الصدور نیز در خصوص یزدانی ملغی می‌باشد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از سری رقابت‌های جام حذفی برگزار و به دلیل تخلفات تماشاگران تیم سپاهان مبنی بر پرتاب اشیا محترقه، شعار‌های موهن و درگیری با نیروی انتظامی، تیم سپاهان باید ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی قابل تجدید نظر است.

امیر قلعه نویی به دلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه علیه داوران باید ۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

زاغی نژاد مربی تیم سپاهان به دلیل دلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه علیه داوران باید ۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قطعی است

جلال امیدیان مربی تیم سپاهان به دلیل بد رفتاری در قبال مربی تیم مقابل به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۵ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قطعی است.

کی روش استنلی به دلیل بدرفتاری مقابل بازیکن تیم حریف به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و باید ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.

این رأی از لحاظ جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

سروش رفیعی بازیکن تیم پرسپولیس به دلیل بدرفتاری مقابل بازیکن تیم حریف به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و این رأی از لحاظ جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

تیم پرسپولیس به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری و استفاده تماشاگرانش از شعار‌های موهن، باید ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید