پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: اگر در قبال رقص ندهند، اشكال ندارد.
۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۵
۰
در مجالس عقد و عروسى شاباش[1] مى دهند؛ آيا اين پول حرام است؟

همه مراجع: اگر در قبال رقص ندهند، اشكال ندارد.
تبصره. اگر پول را در مقابل رقص بدهند، حكم آن تابع حكم رقص است. اگر رقص حرام باشد، اين پول نيز حرام است و در غير اين صورت جايز است.

پي نوشت:

[1] فرهنگ معين، ذيل واژه شاباش: (= شادباش) 1. احسنت! آفرين!(ادات تحسين) 2. پولي كه در جشن عروسي بر سر عروس و داماد مي ريزند يا به مطربان و رقاصان مي دهند.

دفتر همه مراجع، احكام ازدواج، س131.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو