پیشنهاد پارسینه
یکی از فاکتور‌های اساسی و مهم که در چند سال گذشته به افزایش میزان چند قلوزایی کمکی شایان کرده استفاده از دارو‌های کمک باروری است.
۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۴
۰

عوارض مصرف خودسرانه دارو برای دوقلوزایی

یکی از فاکتور‌های اساسی و مهم که در چند سال گذشته به افزایش میزان چند قلوزایی کمکی شایان کرده استفاده از دارو‌های کمک باروری است؛ این دارو‌ها برای تحریک تخمک‌گذاری و افزایش تعداد آنها در افرادی که با مشکل ناباروری و عدم‌تخمک‌گذاری درگیرند،‌ برای ایجاد چند تخمک و اینکه در نهایت یکی از آنها بارور شود، با تجویز پزشک مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در سال‌های اخیر سوءاستفاده از دارو‌هایی مانند کلومفین و مصرف خودسرانه این دارو‌ها برای چند قلوزایی رواج پیدا کرده است اما از مصرف خودسرانه و بدون مشورت با پزشک دارو‌های محرک تخمک‌گذاری که در مواردی موجب زایمان چند قلو می‌شود باید پرهیز کنید. زیرا باعث تحریک بیش از حد تخمدان می‌شود که بسیار خطرناک است.


منبع: بهداشت نیوز
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو