پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: خوابی که طی آن چشم نبیند و گوش نشنود، مبطل وضو است و اگر یکى از این دو مشخصه نباشد، وضو باطل نمى ‏شود.
۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶
۰
همه مراجع: خوابی که طی آن چشم نبیند و گوش نشنود، مبطل وضو است و اگر یکى از این دو مشخصه نباشد، وضو باطل نمى ‏شود.

پی نوشت:
توضیح ‏المسائل مراجع، ج. ۱، م. ۳۲۳. دفتر: رهبری. آیت الله وحید، توضیح ‏المسائل، م. ۳۲۹. آیت الله نورى، توضیح‏ المسائل، م. ۳۲۴.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو