معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه جامعه جهانی باید در قبال پدیده شوم مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان مسئولیت پذیر باشد، گفت: ما قربانی منافع دیگر کشور‌ها شده‌ایم.
۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۰
۰

حسین ذوالفقاری در نشست مقدماتی «مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان» در استانبول اظهار کرد: ضرورت دارد تا با ایجاد یک کارگروه مشترک در سطح مدیران کل، از وزارت کشور ۶ کشور حاضر در این نشست، پیش‌نویس همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی، مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و همچنین مسئولیت پذیری و حمایت‌های سیاسی- اقتصادی و فنی جامعه بین الملل و به ویژه کشور‌های غرب تهیه و در نشست وزرا نهایی شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شش کشوری که در این اینجا جمع شده‌اند، هزینه منافع برخی قدرت‌های جهانی و دیگر کشور‌ها را پرداخت می‌کنند، ادامه داد: ما قربانی منافع دیگر کشور‌ها شده ایم. پس علاوه بر همکاری‌های همه جانبه با یکدیگر، ضروری است مسئولیت پذیری سایر کشور‌ها را نیز مطالبه کنیم.

در این نشست پس از بیان دیدگاه‌ها و مواضع کشور‌های حاضر در زمینه چگونگی مبارزه با پدیده شوم مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان از سوی سرپرست هیأت‌های شرکت کننده، انتظارات و پیشنهادات کشور‌ها در جهت هم افزایی منطقه‌ای مطرح شد.

این نشست با حضور معاونین وزرای کشور‌های ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، آذربایجان و ترکیه با خیر مقدم والی استانبول و نطق افتتاحیه وزیر کشور ترکیه در شهر استانبول و به مدت دو روز آغاز شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه جامعه جهانی باید در قبال پدیده شوم مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان مسئولیت پذیر باشد، گفت: ما قربانی منافع دیگر کشور‌ها شده‌ایم.

حسین ذوالفقاری در نشست مقدماتی «مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان» در استانبول اظهار کرد: ضرورت دارد تا با ایجاد یک کارگروه مشترک در سطح مدیران کل، از وزارت کشور ۶ کشور حاضر در این نشست، پیش‌نویس همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی، مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و همچنین مسئولیت پذیری و حمایت‌های سیاسی- اقتصادی و فنی جامعه بین الملل و به ویژه کشور‌های غرب تهیه و در نشست وزرا نهایی شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شش کشوری که در این اینجا جمع شده‌اند، هزینه منافع برخی قدرت‌های جهانی و دیگر کشور‌ها را پرداخت می‌کنند، ادامه داد: ما قربانی منافع دیگر کشور‌ها شده ایم. پس علاوه بر همکاری‌های همه جانبه با یکدیگر، ضروری است مسئولیت پذیری سایر کشور‌ها را نیز مطالبه کنیم.

در این نشست پس از بیان دیدگاه‌ها و مواضع کشور‌های حاضر در زمینه چگونگی مبارزه با پدیده شوم مهاجرت نامنظم و قاچاق انسان از سوی سرپرست هیأت‌های شرکت کننده، انتظارات و پیشنهادات کشور‌ها در جهت هم افزایی منطقه‌ای مطرح شد.

این نشست با حضور معاونین وزرای کشور‌های ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، آذربایجان و ترکیه با خیر مقدم والی استانبول و نطق افتتاحیه وزیر کشور ترکیه در شهر استانبول و به مدت دو روز آغاز شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}