پیشنهاد پارسینه
بازیکن استقلال یکساعت بعد از پایان تمرین، زمانی که قصد خروج از محل تمرین آبی پوشان را داشت با انبوه سلفی بگیران و هواداران با مشکلاتی برای خروج روبه رو شد.
۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو