محققان در مطالعات جدید خود دریافتند که خویشاوندان باستانی کروکودیل‌ها گیاه‌خوار بودند. کروکودیل‌ها گیاه‌خوار بودند!
۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۶
۰
محققان در مطالعات جدید خود و با نگاهی به دندان‌های باستانی کروکودیل‌ها دریافتند که این موجودات درواقع گیاه‌خوار و همه چیزخوار بودند.

براساس گزارش «تک‌تایمز»، گوشت‌خواران دندان‌های ساده و مخروطی دارند در حالی که دندان‌های گیاه‌خواران کمی پیچیده‌تر است. زمانی که سخن از کروکودیل‌ها به میان می‌آید افراد اغلب گوشتخواران درنده امروزی را با دندان‌های تیزشان تصور می‌کنند، اما مطالعه جدید دانشمندان نشان داد که خویشاوندان باستانی این موجودات گیاه‌خوار بودند.

در این مطالعه، محققان ۱۴۶ دندان را از ۱۶ کروکودیل منقرض‌شده مورد بررسی قرار دادند و از همان ابتدا آن‌ها متوجه تفاوت الگو‌های دندانی گونه‌های باستانی شدند و با اندازه‌گیری‌های دندانی و سایر ویژگی‌ها قادر به تشخیص نوع رژیم غذایی این موجودات بودند.

گفتنی است؛ در حال حاضر محققان قصد دارند با بررسی این کروکودیل‌های باستانی درک بهتری از اینکه چرا این موجودات پس از انقراض توده‌ای، به شدت تغییر کرده و متنوع شده‌اند، داشته باشند.
محققان در مطالعات جدید خود دریافتند که خویشاوندان باستانی کروکودیل‌ها گیاه‌خوار بودند. کروکودیل‌ها گیاه‌خوار بودند!
محققان در مطالعات جدید خود و با نگاهی به دندان‌های باستانی کروکودیل‌ها دریافتند که این موجودات درواقع گیاه‌خوار و همه چیزخوار بودند.

براساس گزارش «تک‌تایمز»، گوشت‌خواران دندان‌های ساده و مخروطی دارند در حالی که دندان‌های گیاه‌خواران کمی پیچیده‌تر است. زمانی که سخن از کروکودیل‌ها به میان می‌آید افراد اغلب گوشتخواران درنده امروزی را با دندان‌های تیزشان تصور می‌کنند، اما مطالعه جدید دانشمندان نشان داد که خویشاوندان باستانی این موجودات گیاه‌خوار بودند.

در این مطالعه، محققان ۱۴۶ دندان را از ۱۶ کروکودیل منقرض‌شده مورد بررسی قرار دادند و از همان ابتدا آن‌ها متوجه تفاوت الگو‌های دندانی گونه‌های باستانی شدند و با اندازه‌گیری‌های دندانی و سایر ویژگی‌ها قادر به تشخیص نوع رژیم غذایی این موجودات بودند.

گفتنی است؛ در حال حاضر محققان قصد دارند با بررسی این کروکودیل‌های باستانی درک بهتری از اینکه چرا این موجودات پس از انقراض توده‌ای، به شدت تغییر کرده و متنوع شده‌اند، داشته باشند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید