پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: خوابی که طی آن چشم نبیند و گوش نشنود، مبطل وضو است و اگر یکى از این دو مشخصه نباشد، وضو باطل نمى ‏شود.
۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۳
۰
پی نوشت:
توضیح ‏المسائل مراجع، ج. ۱، م. ۳۲۳. دفتر: رهبری. آیت الله وحید، توضیح ‏المسائل، م. ۳۲۹. آیت الله نورى، توضیح‏ المسائل، م. ۳۲۴.
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو