چپ پای محبوب تاريخ پرسپوليس و باجناقش در پارسينه؛
گفتگوی صمیمی رضا شاهرودی و وحید شیخ زاده دو باجناق پرسپولیسی با پارسینه.
۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
۰
ارسال نظر