پیشنهاد پارسینه
به تازگی عکسهایی از عملیات پاکسازی محوطه فرو ریخته ساختمانهای دوقولوی تجارت جهانی در نیویورک منتشر شده و نشان می دهد، چند واحد عملیاتی چگونه به پاکسازی این محوطه بهم ریخته شرکت داشته اند.
۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷
۰
منبع: dailymail
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو