نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با ابراز تاسف نسبت به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، گفت: جایگزینی برای برجام وجود ندارد و اروپا برای حفاظت از آن تلاش می‌کند.
۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۸
۰

«والی دی المیدا» روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع بررسی چگونگی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد، به نیابت از «فدریکا موگرینی» هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، افزود: برجام یک عنصر کلیدی در معماری منع گسترش سلاح‌های اتمی در جهان است که به طور اجماع مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم قرار گرفت.

وی ادامه داد: این تنها ابزار موجود برای تأمین امنیت بین المللی برای اطمینان از برنامه هسته‌ای ایران است. اتحادیه اروپا در تعهد خود به پیگیری کامل و موثر توافقنامه تا زمانی که ایران بر اساس تعهدات خود عمل می‌کند، ثابت قدم است.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد اضافه کرد: همانطور که در ۱۵ گزارش متوالی آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است، ایران به تعهدات خود تحت برجام پایبند بود و باید این کار را ادامه دهد.

دی المیدا با بیان اینکه «اتحادیه اروپا و تمام ۲۸ کشور عضو، عمیقاً از خروج ایالات متحده از توافق متاسف هستند»، اظهار داشت: اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه آمریکا، تصمیم بر عدم تمدید معافیت تجارت نفت و عدم تمدید کامل معافیت طرح‌های هسته‌ای غیر تسلیحاتی، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است.

وی تصریح کرد: همانطور که در بیانیه موگرینی درتاریخ ۴ می ۲۰۱۹ همراه با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس آمد، نماینده عالی اتحادیه اروپا همچنان در فراهم کردن نتایج ملموس اقتصادی و منافع آن برای مردم ایران متعهد است.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با اشاره به سازوکار مالی اینستکس گفت: این ابزاری برای کمک موثر به کانال‌های مالی است که در حال پیشرفت است و تجارت مشروع با ایران را با قوانین و مقررات بین المللی و اروپایی امکان پذیر می‌سازد.

دی المیدا افزود: در عین حال، اتحادیه اروپا در خصوص اعلامیه‌ای که ایران در ۸ ماه می‌در مورد تعهدات خود تحت برجام اعلام کرده است، نگرانی‌های زیادی دارد.

وی با یادآوری دوباره بیانیه موگرینی و وزیران سه کشور اروپایی، اظهار داشت: این اتحادیه هیچ گونه اولتیماتومی را قبول نمی‌کند و بر اساس عملکرد ایران در مورد تعهدات مربوط به هسته‌ای خود تحت برجام و ان پی تی (معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته ای) عملکرد ایران را ارزیابی خواهد کرد.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با اشاره به «چالش‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام و تجدید تحریم ها» تصریح کرد: با این وجود، کانال مالی فرایند شورای امنیت سازمان ملل متحد است و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد نقل و انتقالات مالی به عهده ۱۵ عضو آن است.

دی المیدا با اشاره به تنش‌های اخیر منطقه ای، اظهار داشت: اتحادیه اروپا همواره خواستار کاهش تنش و نظامی گری تمام بازیگران است. اتحادیه اروپا بار‌ها و بار‌ها از ایران خواسته از فعالیت‌هایی که می‌تواند باعث بی اعتمادی عمیق شود، همچون آزمایش‌های موشک‌های بالستیک که با قطعنامه ۲۲۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد ناسازگار است، خودداری کند.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا یک مدافع قوی از دیپلماسی چند جانبه است و همچنان به حمایت از گفت: وگو و مشارکت سازنده ادامه می‌دهد. در سایه برجام، اتحادیه اروپا توانسته است در مورد مسائل منطقه‌ای با ایران بحث و گفت: وگو کند.

نماینده اتحادیه اروپا یادآور شد: گفت: وگو‌های اتحادیه اروپا با فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس پنج بار با تمرکز بر تبادل نظر با ایران در مورد ثبات منطقه انجام شده است. به لطف برجام، این گفت: وگو و همچنین کانال‌های دیگر ارتباطی بین اتحادیه اروپا و ایران راه اندازی شده که زمینه‌های مفیدی برای بحث‌ها فراهم می‌کند.

دی المیدا تصریح کرد: امروز ممکن است در رابطه با آینده برجام در یک زمان بحرانی باشیم. با این حال، باید یادآوری شود که برجام یک توافق هسته‌ای است که کار می‌کند. همچنین جایگزین قابل اعتماد و صلح آمیز دیگری برای آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا با همکاری سایر شرکای جامعه بین الملل مادامی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد برای حفظ برجام تلاش می‌کند.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با ابراز تاسف نسبت به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، گفت: جایگزینی برای برجام وجود ندارد و اروپا برای حفاظت از آن تلاش می‌کند.

«والی دی المیدا» روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع بررسی چگونگی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد، به نیابت از «فدریکا موگرینی» هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، افزود: برجام یک عنصر کلیدی در معماری منع گسترش سلاح‌های اتمی در جهان است که به طور اجماع مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هم قرار گرفت.

وی ادامه داد: این تنها ابزار موجود برای تأمین امنیت بین المللی برای اطمینان از برنامه هسته‌ای ایران است. اتحادیه اروپا در تعهد خود به پیگیری کامل و موثر توافقنامه تا زمانی که ایران بر اساس تعهدات خود عمل می‌کند، ثابت قدم است.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد اضافه کرد: همانطور که در ۱۵ گزارش متوالی آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است، ایران به تعهدات خود تحت برجام پایبند بود و باید این کار را ادامه دهد.

دی المیدا با بیان اینکه «اتحادیه اروپا و تمام ۲۸ کشور عضو، عمیقاً از خروج ایالات متحده از توافق متاسف هستند»، اظهار داشت: اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه آمریکا، تصمیم بر عدم تمدید معافیت تجارت نفت و عدم تمدید کامل معافیت طرح‌های هسته‌ای غیر تسلیحاتی، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته است.

وی تصریح کرد: همانطور که در بیانیه موگرینی درتاریخ ۴ می ۲۰۱۹ همراه با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس آمد، نماینده عالی اتحادیه اروپا همچنان در فراهم کردن نتایج ملموس اقتصادی و منافع آن برای مردم ایران متعهد است.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با اشاره به سازوکار مالی اینستکس گفت: این ابزاری برای کمک موثر به کانال‌های مالی است که در حال پیشرفت است و تجارت مشروع با ایران را با قوانین و مقررات بین المللی و اروپایی امکان پذیر می‌سازد.

دی المیدا افزود: در عین حال، اتحادیه اروپا در خصوص اعلامیه‌ای که ایران در ۸ ماه می‌در مورد تعهدات خود تحت برجام اعلام کرده است، نگرانی‌های زیادی دارد.

وی با یادآوری دوباره بیانیه موگرینی و وزیران سه کشور اروپایی، اظهار داشت: این اتحادیه هیچ گونه اولتیماتومی را قبول نمی‌کند و بر اساس عملکرد ایران در مورد تعهدات مربوط به هسته‌ای خود تحت برجام و ان پی تی (معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته ای) عملکرد ایران را ارزیابی خواهد کرد.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد با اشاره به «چالش‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام و تجدید تحریم ها» تصریح کرد: با این وجود، کانال مالی فرایند شورای امنیت سازمان ملل متحد است و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد نقل و انتقالات مالی به عهده ۱۵ عضو آن است.

دی المیدا با اشاره به تنش‌های اخیر منطقه ای، اظهار داشت: اتحادیه اروپا همواره خواستار کاهش تنش و نظامی گری تمام بازیگران است. اتحادیه اروپا بار‌ها و بار‌ها از ایران خواسته از فعالیت‌هایی که می‌تواند باعث بی اعتمادی عمیق شود، همچون آزمایش‌های موشک‌های بالستیک که با قطعنامه ۲۲۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد ناسازگار است، خودداری کند.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا یک مدافع قوی از دیپلماسی چند جانبه است و همچنان به حمایت از گفت: وگو و مشارکت سازنده ادامه می‌دهد. در سایه برجام، اتحادیه اروپا توانسته است در مورد مسائل منطقه‌ای با ایران بحث و گفت: وگو کند.

نماینده اتحادیه اروپا یادآور شد: گفت: وگو‌های اتحادیه اروپا با فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس پنج بار با تمرکز بر تبادل نظر با ایران در مورد ثبات منطقه انجام شده است. به لطف برجام، این گفت: وگو و همچنین کانال‌های دیگر ارتباطی بین اتحادیه اروپا و ایران راه اندازی شده که زمینه‌های مفیدی برای بحث‌ها فراهم می‌کند.

دی المیدا تصریح کرد: امروز ممکن است در رابطه با آینده برجام در یک زمان بحرانی باشیم. با این حال، باید یادآوری شود که برجام یک توافق هسته‌ای است که کار می‌کند. همچنین جایگزین قابل اعتماد و صلح آمیز دیگری برای آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا با همکاری سایر شرکای جامعه بین الملل مادامی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد برای حفظ برجام تلاش می‌کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید