آتش سوزی وحشتناک علوفه هایی که بار یک تراکتور شده و کشاورزانی که جز تماشا و فیلم برداری، کار دیگری از آنها برای مهار آتش ساخته نیست!
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۸
۰
آتش سوزی وحشتناک علوفه هایی که بار یک تراکتور شده و کشاورزانی که جز تماشا و فیلم برداری، کار دیگری از آنها برای مهار آتش ساخته نیست!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید