یک فیلم که مشخصات و زمان دقیق آن معلوم نیست، نشان می دهد یک راننده چطور با یک کپسول اطفا حریق، دخل دوربین کنترل سرعت پلیس در جاده را می آورد!
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
۱
یک فیلم که مشخصات و زمان دقیق آن معلوم نیست، نشان می دهد یک راننده چطور با یک کپسول اطفا حریق، دخل دوربین کنترل سرعت پلیس در جاده را می آورد!
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
اعمال کف شد
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید