نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: توجه به معیشت مردم بسیار مهم است و سودجویی‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود امنیت مردم را به خطر می‌اندازد لذا دستگاه قضایی باید به دولت کمک کند تا گران فروشی و مشکلات معیشتی حل شود.
۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۶
۱

آیت الله سید احمد علم الهدی، در دیدار با مسئولان قضائی خراسان رضوی گفت: از نظر مردم، اولین پاسخگو در برابر همه جرم‌ها، دستگاه قضائی است به همین جهت موضع گیری‌های قوه قضائیه برای روشن شدن ذهن مردم اثر گذاری بسیار دارد.

وی با بیان اینکه برخی جریان‌های اقتصادی و سرمایه‌ای با استفاده از ورود ۳۲ میلیون زائر به مشهد، به فکر سود کلان از طریق توسعه امکانات گردشگری، عیاشی و تفرجی هستند اظهار داشت: نمی‌توانیم بگوییم در این شهر باید مورد اعتماد همه جریان‌ها باشیم، ولی اکثر مردم که انقلاب را سرپا کردند و پای انقلاب ایستاده‌اند باید به قوه قضائیه اعتماد کنند همانگونه که موضعگیری‌های مسئولان قضائی استان به حفظ هویت حضرت امام رضا (ع) در این شهر کمک کرده است.

وی گفت: اگر در قوه قضائیه مرّ فقه اجرا شود، خیلی از مشکلات حل می‌شود، اما می‌بینیم در دستگاه‌های قضائی به قولنامه ترتیب اثر می‌دهند و این در حالی است که مقاوله‌ای که نفوذ شرعی ندارد، نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

وجود مشکلات اجتماعی امید مردم به نظام را کم می‌کند

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی، نهاد مقدسی را که ضامن اجرای قانون است زیر سوال می‌برد و امید مردم را به نظام کم می‌کند افزود: قوه قضائیه باید در مقابل انحرافات و جرم‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، بایستد.

وی اظهار داشت: مسئولان به جوانان کمک کنند تا وارد میدان کار شوند و افراد با تجربه تجربیات خود را به جوانان منتقل کنند و جوانان نیز با توان و لیاقت وارد عرصه شوند.

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: توجه به معیشت مردم بسیار مهم است و سودجویی‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود امنیت مردم را به خطر می‌اندازد لذا دستگاه قضایی باید به دولت کمک کند تا گران فروشی و مشکلات معیشتی حل شود.

آیت الله سید احمد علم الهدی، در دیدار با مسئولان قضائی خراسان رضوی گفت: از نظر مردم، اولین پاسخگو در برابر همه جرم‌ها، دستگاه قضائی است به همین جهت موضع گیری‌های قوه قضائیه برای روشن شدن ذهن مردم اثر گذاری بسیار دارد.

وی با بیان اینکه برخی جریان‌های اقتصادی و سرمایه‌ای با استفاده از ورود ۳۲ میلیون زائر به مشهد، به فکر سود کلان از طریق توسعه امکانات گردشگری، عیاشی و تفرجی هستند اظهار داشت: نمی‌توانیم بگوییم در این شهر باید مورد اعتماد همه جریان‌ها باشیم، ولی اکثر مردم که انقلاب را سرپا کردند و پای انقلاب ایستاده‌اند باید به قوه قضائیه اعتماد کنند همانگونه که موضعگیری‌های مسئولان قضائی استان به حفظ هویت حضرت امام رضا (ع) در این شهر کمک کرده است.

وی گفت: اگر در قوه قضائیه مرّ فقه اجرا شود، خیلی از مشکلات حل می‌شود، اما می‌بینیم در دستگاه‌های قضائی به قولنامه ترتیب اثر می‌دهند و این در حالی است که مقاوله‌ای که نفوذ شرعی ندارد، نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

وجود مشکلات اجتماعی امید مردم به نظام را کم می‌کند

نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی، نهاد مقدسی را که ضامن اجرای قانون است زیر سوال می‌برد و امید مردم را به نظام کم می‌کند افزود: قوه قضائیه باید در مقابل انحرافات و جرم‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، بایستد.

وی اظهار داشت: مسئولان به جوانان کمک کنند تا وارد میدان کار شوند و افراد با تجربه تجربیات خود را به جوانان منتقل کنند و جوانان نیز با توان و لیاقت وارد عرصه شوند.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
از پدر خانم به داماد :
پدر دولت را در بیارید البته با رمز کمک کردن
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید