آژانس فضایی اروپا (ESA) در حال آزمایش دستگاهی به نام "لسا" (LESA) است که می‌تواند جان فضانوردان آسیب دیده را در مأموریت‌های آینده ماه نجات دهد.
۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
۰
آژانس فضایی اروپا آزمایش نمونه اولیه از یک دستگاه جدید به نام "سیستم تخلیه قمری" (LESA) را در مأموریتی موسوم به "NEEMO ۲۳" در اعماق اقیانوس اطلس آغاز کرده است. این فناوری یک روز برای نجات فضانوردان آسیب دیده بر روی ماه استفاده خواهد شد.

دانشمندان آژانس فضایی اروپا در حال آزمایش یک دستگاه هستند که می‌تواند یک روز فضانوردانی را که در حال اکتشاف سطح ماه زخمی می‌شوند یا آسیب می‌بینند، نجات دهد.

دو فضانورد این دستگاه را به اعماق اقیانوس اطلس بردند. هدف این بود که ببینند آیا این فناوری می‌تواند به فضانوردانی که لباس‌های سنگین و حجیمی می‌پوشند در صورت وارد شدن آسیب در حال اکتشاف سطح ماه کمک کند و جان آن‌ها را نجات دهد یا نه.

"لسا" که توسط آژانس فضایی اروپا طراحی شده است دارای ساختاری هرم شکل است که برای بالا کشیدن یک فضانورد افتاده بر زمین و حمل وی بر روی یک برانکار متحرک و رساندن وی به فرودگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این فرآیند کمتر از ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.

"هرو استیونین" رئیس آموزش راهپیمایی فضایی و عملیات تخلیه آژانس فضایی اروپا گفت: تاکنون هیچ راهی برای نجات فضانوردی که در حین مأموریت آسیب می‌بیند یا حمل وی توسط یک فضانورد دیگر وجود نداشت. هدف ما این بود که اقدامات نجات را با وجود لباس‌های حجیم فضانوردی فراهم کنیم.

دو فضانورد و خدمه مأموریت "NEEMO ۲۳" دستگاه "لسا" را به عمق اقیانوس اطلس منتقل کردند تا سطح ماه را شبیه‌سازی کنند. سامانتا کریستوفورتی فضانورد آژانس فضایی اروپا و جسیکا واتکینز فضانورد ناسا، نمونه اولیه این دستگاه را طی یک راهپیمایی فضایی شبیه‌سازی شده در عمق آب آزمایش کردند.

آن‌ها سعی کردند از این دستگاه در حالی که دستکش‌ها و لباس فضایی حجیم و دست و پا گیر را بر تن یک شبیهساز محصول شرکت فرانسوی "کامکس" (Comex) در نقش فضانورد زخمی کرده بودند استفاده کنند.

"استیونین" گفت: اهمیت فراهم آوردن موقعیت نجات در خلال اکتشاف ماه برای فضانوردان زیاد است. ما چهار سال پیش در مرکز فضانوردی ESA بر روی مفاهیم قابل دستیابی کار کردیم تا به توسعه این دستگاه رسیدیم.

"لسا" به مدت ۹ روز در این عمق خواهد ماند و بازخورد دو فضانورد در استفاده از آن به پیشرفت بیشتر این دستگاه کمک خواهد کرد.

این دومین نسخه از ""لسا" است. نمونه اولیه قبلی در مأموریت "NEEMO ۲۲" در سال ۲۰۱۷ توسط دو فضانورد دیگر مورد آزمایش قرار گرفت.
آژانس فضایی اروپا (ESA) در حال آزمایش دستگاهی به نام "لسا" (LESA) است که می‌تواند جان فضانوردان آسیب دیده را در مأموریت‌های آینده ماه نجات دهد.
آژانس فضایی اروپا آزمایش نمونه اولیه از یک دستگاه جدید به نام "سیستم تخلیه قمری" (LESA) را در مأموریتی موسوم به "NEEMO ۲۳" در اعماق اقیانوس اطلس آغاز کرده است. این فناوری یک روز برای نجات فضانوردان آسیب دیده بر روی ماه استفاده خواهد شد.

دانشمندان آژانس فضایی اروپا در حال آزمایش یک دستگاه هستند که می‌تواند یک روز فضانوردانی را که در حال اکتشاف سطح ماه زخمی می‌شوند یا آسیب می‌بینند، نجات دهد.

دو فضانورد این دستگاه را به اعماق اقیانوس اطلس بردند. هدف این بود که ببینند آیا این فناوری می‌تواند به فضانوردانی که لباس‌های سنگین و حجیمی می‌پوشند در صورت وارد شدن آسیب در حال اکتشاف سطح ماه کمک کند و جان آن‌ها را نجات دهد یا نه.

"لسا" که توسط آژانس فضایی اروپا طراحی شده است دارای ساختاری هرم شکل است که برای بالا کشیدن یک فضانورد افتاده بر زمین و حمل وی بر روی یک برانکار متحرک و رساندن وی به فرودگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این فرآیند کمتر از ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.

"هرو استیونین" رئیس آموزش راهپیمایی فضایی و عملیات تخلیه آژانس فضایی اروپا گفت: تاکنون هیچ راهی برای نجات فضانوردی که در حین مأموریت آسیب می‌بیند یا حمل وی توسط یک فضانورد دیگر وجود نداشت. هدف ما این بود که اقدامات نجات را با وجود لباس‌های حجیم فضانوردی فراهم کنیم.

دو فضانورد و خدمه مأموریت "NEEMO ۲۳" دستگاه "لسا" را به عمق اقیانوس اطلس منتقل کردند تا سطح ماه را شبیه‌سازی کنند. سامانتا کریستوفورتی فضانورد آژانس فضایی اروپا و جسیکا واتکینز فضانورد ناسا، نمونه اولیه این دستگاه را طی یک راهپیمایی فضایی شبیه‌سازی شده در عمق آب آزمایش کردند.

آن‌ها سعی کردند از این دستگاه در حالی که دستکش‌ها و لباس فضایی حجیم و دست و پا گیر را بر تن یک شبیهساز محصول شرکت فرانسوی "کامکس" (Comex) در نقش فضانورد زخمی کرده بودند استفاده کنند.

"استیونین" گفت: اهمیت فراهم آوردن موقعیت نجات در خلال اکتشاف ماه برای فضانوردان زیاد است. ما چهار سال پیش در مرکز فضانوردی ESA بر روی مفاهیم قابل دستیابی کار کردیم تا به توسعه این دستگاه رسیدیم.

"لسا" به مدت ۹ روز در این عمق خواهد ماند و بازخورد دو فضانورد در استفاده از آن به پیشرفت بیشتر این دستگاه کمک خواهد کرد.

این دومین نسخه از ""لسا" است. نمونه اولیه قبلی در مأموریت "NEEMO ۲۲" در سال ۲۰۱۷ توسط دو فضانورد دیگر مورد آزمایش قرار گرفت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید