۱۶ آذر ۱۳۹۰ - ۲۰:۲۲
به گزارش ايمنا، قمه زني از جمله رسوم افراطي عزاداري ايام محرم است كه در برخي نقاط استان اصفهان از قديم الايام شيوع داشت. اين عمل اگر چه يك شيوه عزاداري محسوب مي شد اما به دليل شيوه انجام آن، همواره از سوي عالمان و متشرعان مورد سئوال و ابهام بود. با پيشرفت دستگاههاي ارتباطي و سوءاستفاده گسترده دشمنان اسلام از آن جهت تخريب چهره تشيع، علماي بزرگ و در رأس آنها مقام معظم رهبري به ميدان آمده و خواستار خودداري از اين عمل شدند.

در سالهاي اخير، روش هاي متفاوت و گاه متضادي از سوي دستگاههاي مسئول در قبال پديده قمه زني اتخاذ مي شد كه گاه به دليل عدم آشنايي سياستگذاران با شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص حاكم بر شهرهايي كه قمه زني در انها رواج دارد، اين تدابير بر ضد خود عمل مي كرد و باعث بروز برخورد و تنش مي گرديد.

پس از چند دوره برخوردهاي انتظامي و مشخص شدن اين نكته كه براي حل مسئله قمه زني و جلوگيري از ورود توده مردم به دايره طرفداران اين عمل؛ نياز به روشنگري، بصيرت بخشي و آگاهي سازي است، دستگاههاي مسئول به فكر تدوين برنامه اي درازمدت و مشخص جهت حل تدريجي اين معضل افتادند.

از يكي دو سال گذشته، مسئولان استان به مناسبت هاي مختلف از تدوين يك طرح فرهنگي ۵ ساله براي حل مسئله قمه زني سخن گفته و بر اجراي آن و خودداري از برخوردهاي انتظامي تأكيد كردند.
اين اقدامات كه در محورهاي مختلف از جمله پخش برنامه هاي تلويزيوني، ترويج مدل هاي سالم عزاداري، توليد محصولات فرهنگي جهت تبيين اثرات مخرب قمه زني بر چهره دين و تشيع، برگزاري سخنراني هاي روشنگرانه براي عموم مردم و ... انجام شده است هرچند داراي ضعف هايي است اما از تغيير رويكرد و اتخاذ يك برنامه هدفمند و روشن حكايت مي كند.

اين تغيير ديدگاه تا جايي است كه فرمانده انتظامي استان در گفتگويي، تأكيد كرد آمادگي برگزاري كرسي هاي آزادانديشي در خصوص موضوع قمه زني را دارد. وي همچنين از خارج شدن موضوع قمه زني از دستور كار جلسات شوراي تأمين و طرح اين موضوع در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استقبال كرد تا نشان دهد كه مسئولان قمه زني را نه يك پديده امنيتي كه يك مسئله فرهنگي مي دانند.
با اقدامات فرهنگي و روشنگري هاي ايجاد شده توسط دستگاههاي مسئول، امارهاي موثق حاكي است در عاشوراي امسال، قمه زني در شهرهاي استان كاهش چشمگيري داشته و روند نزولي را طي مي كند.

به گزارش ايمنا، در خميني شهر كه از بيش از صد سال گذشته اين عمل مرسوم بوده است، امسال امار قمه زنان كاهش قابل ملاحظه اي داشته است بطوريكه كمتر از سه هزار نفر اقدام به قمه زني كردند. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته اين امار از ۱۰ هزار نفر مي گذشت. در اين شهر، بسياري از افرادي كه اقدام به قمه زني كردند غيربومي هاي بودند كه خود را از خارج از استان به اين شهر رسانده بودند و پس از قمه زني در صبح عاشورا، درصدد خروج از خميني شهر بودند كه تعدادي از انها توسط نيروهاي انتظامي دستگير شده اند. از نكات قابل توجه آنكه امسال جمعيت مشايعت كننده و تماشاچي قمه زني در خميني شهر كه از ديگر نقاط براي تماشا مي رفتند كاهش چشمگيري داشته است بطوريكه خيابانهاي اين شهر در صبح روز عاشورا به شدت نسبت به سالهاي قبل خلوت تر بود.
در درچه، كوشك و نقاطي از شهر اصفهان هم كه در سالهاي گذشته قمه زني انجام مي شد امسال قمه زني صورت نگرفت.
به گزارش ايمنا، قمه زني از جمله رسوم افراطي عزاداري ايام محرم است كه در برخي نقاط استان اصفهان از قديم الايام شيوع داشت. اين عمل اگر چه يك شيوه عزاداري محسوب مي شد اما به دليل شيوه انجام آن، همواره از سوي عالمان و متشرعان مورد سئوال و ابهام بود. با پيشرفت دستگاههاي ارتباطي و سوءاستفاده گسترده دشمنان اسلام از آن جهت تخريب چهره تشيع، علماي بزرگ و در رأس آنها مقام معظم رهبري به ميدان آمده و خواستار خودداري از اين عمل شدند.

در سالهاي اخير، روش هاي متفاوت و گاه متضادي از سوي دستگاههاي مسئول در قبال پديده قمه زني اتخاذ مي شد كه گاه به دليل عدم آشنايي سياستگذاران با شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص حاكم بر شهرهايي كه قمه زني در انها رواج دارد، اين تدابير بر ضد خود عمل مي كرد و باعث بروز برخورد و تنش مي گرديد.

پس از چند دوره برخوردهاي انتظامي و مشخص شدن اين نكته كه براي حل مسئله قمه زني و جلوگيري از ورود توده مردم به دايره طرفداران اين عمل؛ نياز به روشنگري، بصيرت بخشي و آگاهي سازي است، دستگاههاي مسئول به فكر تدوين برنامه اي درازمدت و مشخص جهت حل تدريجي اين معضل افتادند.

از يكي دو سال گذشته، مسئولان استان به مناسبت هاي مختلف از تدوين يك طرح فرهنگي ۵ ساله براي حل مسئله قمه زني سخن گفته و بر اجراي آن و خودداري از برخوردهاي انتظامي تأكيد كردند.
اين اقدامات كه در محورهاي مختلف از جمله پخش برنامه هاي تلويزيوني، ترويج مدل هاي سالم عزاداري، توليد محصولات فرهنگي جهت تبيين اثرات مخرب قمه زني بر چهره دين و تشيع، برگزاري سخنراني هاي روشنگرانه براي عموم مردم و ... انجام شده است هرچند داراي ضعف هايي است اما از تغيير رويكرد و اتخاذ يك برنامه هدفمند و روشن حكايت مي كند.

اين تغيير ديدگاه تا جايي است كه فرمانده انتظامي استان در گفتگويي، تأكيد كرد آمادگي برگزاري كرسي هاي آزادانديشي در خصوص موضوع قمه زني را دارد. وي همچنين از خارج شدن موضوع قمه زني از دستور كار جلسات شوراي تأمين و طرح اين موضوع در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استقبال كرد تا نشان دهد كه مسئولان قمه زني را نه يك پديده امنيتي كه يك مسئله فرهنگي مي دانند.
با اقدامات فرهنگي و روشنگري هاي ايجاد شده توسط دستگاههاي مسئول، امارهاي موثق حاكي است در عاشوراي امسال، قمه زني در شهرهاي استان كاهش چشمگيري داشته و روند نزولي را طي مي كند.

به گزارش ايمنا، در خميني شهر كه از بيش از صد سال گذشته اين عمل مرسوم بوده است، امسال امار قمه زنان كاهش قابل ملاحظه اي داشته است بطوريكه كمتر از سه هزار نفر اقدام به قمه زني كردند. اين در حالي است كه در سالهاي گذشته اين امار از ۱۰ هزار نفر مي گذشت. در اين شهر، بسياري از افرادي كه اقدام به قمه زني كردند غيربومي هاي بودند كه خود را از خارج از استان به اين شهر رسانده بودند و پس از قمه زني در صبح عاشورا، درصدد خروج از خميني شهر بودند كه تعدادي از انها توسط نيروهاي انتظامي دستگير شده اند. از نكات قابل توجه آنكه امسال جمعيت مشايعت كننده و تماشاچي قمه زني در خميني شهر كه از ديگر نقاط براي تماشا مي رفتند كاهش چشمگيري داشته است بطوريكه خيابانهاي اين شهر در صبح روز عاشورا به شدت نسبت به سالهاي قبل خلوت تر بود.
در درچه، كوشك و نقاطي از شهر اصفهان هم كه در سالهاي گذشته قمه زني انجام مي شد امسال قمه زني صورت نگرفت.
بهترین خرید
نظرات
علی
کی گفته کم شده ! خودت شمردی ؟! چطوری شمردی؟
هر سال به از پارسال شده
رضا
ماشاالله سال به سال که چه عرض کنم روزبه روز داره بیشتروبیشتر میشه.کجای کارین شماها؟
علیرضا
من نمیدونم شما رو چه حسابی میگید کم شده.من که هر سال میرم به تماشا چنین چیزی که شما میگید را ندیدم.تعداد قمه زنها هم بیش از این تعدادی هست که شما میگید.به جرات میگم بیش از 20 هزار نفر تو خمینی شهر هر ساله قمه میزنند.
مهدي
انشالا همينه كه شما ميگيد....
سروش
بگو جون من راست میگی
ناشناس
باسلام
دروغه
هر سال داره زیادتر هم میشه و مسئولین مقصرند!
هر سال اول محرم مسئولین پیدا میشن که اگه امسال قمه بزنید حبس، جریمه و .... داره
اما روز عاشورا یک نفر هم پیدا نمیشه جلوشانا بگیره
فقط دروغ!
آبروی خمینی شهر را بردن این قمه زنها
مسيح
با سلام به تمام بچه هاي خون جوش خميني شهر
در مورد نظرات بالا
هر سال شور عزاي حسين بيشتر مي شود انشااله خدا امام زمان (عج) بر سكوي حق نشيند و جواب همه را بدهد
آبروي خميني شهر با قمه زني و عزاداري براي حسين (ع) از بين نرفته آقاي محترم
به خاطر كم توجهي مسئولان به فرهنگ و رشد خميني شهر بوده
در مورد اعتقادات و باورهاي مردم درست بحث كنيد و نظر دهيد
امیرحسین
اینهمه فسق و فجور که میشه ابروی شهر نمیره اونوقت قمه زنی که مال امام حسین و عزاداری محسوب میشه ابروی شهر رو میبره؟!؟!؟!؟
اصن همینان که ابروی شهر رو اوردن!
تو چی میدونی حجی؟!!!؟
غلوم
خار کسه هر سال دارد زیاد میشد
اسمال
هر چند راست میگی اما فحش و فصیحت نداشتیما داش غلوم!!
ناشناس
هرکس یک اعتقادی داردولی به نظرخودت ایابه خاطرلجبازیها وکم نیاوردن های مادرمقابل رفقا بایدچهره اسلام را در جهان خراب کنیم.این افتخار که مارا جانی و...بخونند.تاحالاخارج نرفتی که بفهمند ایرانی اصفهانی ودراخرخمینی شهری هستی چطور نگاهت میکنند.نفرت انگیز
شهسوار
هرکسی اعتقادات خودشا نسبت به دین وخدا وعذاداری داره پس بیخودی از کسی وشهر کسی ونحوه عذا داری کسی بد نگید خدا ادما را ونیتشونا خوب میدونه فقط عشق واعتقاد میتونه این همه ادما را تو خیابون جمع کنه واسه امام حسین
ناشناس
در بند جنونیم و سر از پای نشناسیم دیوانگی ما به کسی ربط ندارد
امیر
هرسال به پارسال اضافه مشه . چی میگین شما
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}