کوین فرایر عکاس، همراه با گتی اخیراً برای جمع‌آوری عسل به گروهی از مردم محلی لیزو در ایالت کوهستانی یونان چین ملحق شدند. این عسل صخره‌ای در چین تهیه می‌شود و هر یک کیلوی آن تا ۵۰ دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. فرایر می‌گوید: «کسانی که این عسل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند درحالی‌که از نردبان‌های طنابی آویزان شده‌اند، بار‌ها موردحمله و گزش زنبور‌ها قرار می‌گیرند.» اغلب می‌توان با استفاده از نردبان یا پایه‌های چوبی به کندو‌های پایین‌تر دسترسی پیدا کرد.
۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
۰
شکارچیان برای کاهش ریسک مقابله با زنبورها، لباس‌های مناسبی پوشیده و از دود برای پراکنده کردن آن‌ها استفاده می‌کنند، اما در هر کندو هزاران زنبور یافت می‌شود. این زنبور‌ها به گونه‌های خاصی از زنبور‌ها تعلق دارند و شامل زنبور‌های عسل بزرگ و سیاه می‌شوند. با وجود اینکه برداشت عسل در میان مردان لیسو یک سنت است، اما می‌تواند تهدید نیز محسوب شود. به گفته‌ی عده‌ای از این افراد، تعداد کندو‌ها نسبت به گذشته کاهش‌یافته است، زیرا جمعیت زنبور‌ها تحت تأثیر استفاده زیاد کشاورزان محلی از آفت‌کش‌ها و گرمای جهانی قرارگرفته است.

شکارچی عسل می‌کیویون در حال مبارزه با زنبورها، درحالی‌که با تجمع زنبور‌ها بر روی نردبان طنابی ایستاده است. او در حال جمع‌آوری عسل کوهستانی از کندو‌ها در نزدیکی مانگشی در ایالت یونان چین است.
 
منبع: The Atlantic
کوین فرایر عکاس، همراه با گتی اخیراً برای جمع‌آوری عسل به گروهی از مردم محلی لیزو در ایالت کوهستانی یونان چین ملحق شدند. این عسل صخره‌ای در چین تهیه می‌شود و هر یک کیلوی آن تا ۵۰ دلار آمریکایی به فروش می‌رسد. فرایر می‌گوید: «کسانی که این عسل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند درحالی‌که از نردبان‌های طنابی آویزان شده‌اند، بار‌ها موردحمله و گزش زنبور‌ها قرار می‌گیرند.» اغلب می‌توان با استفاده از نردبان یا پایه‌های چوبی به کندو‌های پایین‌تر دسترسی پیدا کرد.
شکارچیان برای کاهش ریسک مقابله با زنبورها، لباس‌های مناسبی پوشیده و از دود برای پراکنده کردن آن‌ها استفاده می‌کنند، اما در هر کندو هزاران زنبور یافت می‌شود. این زنبور‌ها به گونه‌های خاصی از زنبور‌ها تعلق دارند و شامل زنبور‌های عسل بزرگ و سیاه می‌شوند. با وجود اینکه برداشت عسل در میان مردان لیسو یک سنت است، اما می‌تواند تهدید نیز محسوب شود. به گفته‌ی عده‌ای از این افراد، تعداد کندو‌ها نسبت به گذشته کاهش‌یافته است، زیرا جمعیت زنبور‌ها تحت تأثیر استفاده زیاد کشاورزان محلی از آفت‌کش‌ها و گرمای جهانی قرارگرفته است.

شکارچی عسل می‌کیویون در حال مبارزه با زنبورها، درحالی‌که با تجمع زنبور‌ها بر روی نردبان طنابی ایستاده است. او در حال جمع‌آوری عسل کوهستانی از کندو‌ها در نزدیکی مانگشی در ایالت یونان چین است.
 
منبع: The Atlantic
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید