یک تماس گیرنده ناشناس امروز پنجشنبه درباره خطر انفجار احتمالی در ساختمان مجلس نمایندگان روسیه (مجلس دوما) و یک بازار بزرگ در مرکز شهر مسکو هشدار داد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۸
۰

یک منبع دولتی روس گفت: نیرو‌های متخصص و سگ‌های پلیس در محل‌های مورد نظر حاضر شده اند.
این منبع همچنین افزود از مردم خواسته نشد تا این محل‌ها را تخلیه کنند.

یک تماس گیرنده ناشناس دیگر چندی پیش درباره خطر احتمالی در مرکز تلویزیونی در برج «اوستانکینو» (Ostankino) در مسکو هشدار داده بود.

یک تماس گیرنده ناشناس امروز پنجشنبه درباره خطر انفجار احتمالی در ساختمان مجلس نمایندگان روسیه (مجلس دوما) و یک بازار بزرگ در مرکز شهر مسکو هشدار داد.

یک منبع دولتی روس گفت: نیرو‌های متخصص و سگ‌های پلیس در محل‌های مورد نظر حاضر شده اند.
این منبع همچنین افزود از مردم خواسته نشد تا این محل‌ها را تخلیه کنند.

یک تماس گیرنده ناشناس دیگر چندی پیش درباره خطر احتمالی در مرکز تلویزیونی در برج «اوستانکینو» (Ostankino) در مسکو هشدار داده بود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید