این روز‌ها بسیاری از افراد عادت دارند کلمات و عبارات را خلاصه کنند. برای مثال به جای happy birthday به HBD اکتفا می‌کنند. اما اگر فکر می‌کنید این عادتی معاصر و بر آمده از شبکه‌های اجتماعی است اشتباه می‌کنید.
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
۰
یکی از نخستین نمونه‌های خلاصه کردن کلمات گفتن OMG به جای oh my god است. نکته جالب این است که این خلاصه کردن تا سال‌ها مخفی مانده بود و بسیاری از افراد از این موضوع مطلع نیستند.
چه کسی برای نخستین بار از حروف مخفف استفاده کرد؟


ماجرا از این قرار است که در سال ۱۹۱۷ لرد فیشر به وینستون چرچیل نامه‌ای نوشت. او در این نامه چندین بار از عبارت OMG استفاده کرده است. عبارت مذکور که معنای "اوه خدای من" را می‌دهد در نامه‌ای که لرد فیشر در ۱۹۱۷ به وینستون چرچیل نوشت نقشی پررنگ داشت، اما تا سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود.

درواقع در هیچ از اسناد دولتی بریتانیا به این موضوع اشاره نشده بود و همین بی توجهی باعث شد تا حدود صد سال بعد از این ماجرا در هیچ اسنادی به این ماجرا اشاره نشود. در نهایت در ماه مارس سال ۲۰۱۱ که تلاش می‌شد ریشه OMG توسط آکسفورد برای لغت نامه پیدا شود، کارشناسان زبان به نامه چرچیل رسیدند.
این روز‌ها بسیاری از افراد عادت دارند کلمات و عبارات را خلاصه کنند. برای مثال به جای happy birthday به HBD اکتفا می‌کنند. اما اگر فکر می‌کنید این عادتی معاصر و بر آمده از شبکه‌های اجتماعی است اشتباه می‌کنید.
یکی از نخستین نمونه‌های خلاصه کردن کلمات گفتن OMG به جای oh my god است. نکته جالب این است که این خلاصه کردن تا سال‌ها مخفی مانده بود و بسیاری از افراد از این موضوع مطلع نیستند.
چه کسی برای نخستین بار از حروف مخفف استفاده کرد؟


ماجرا از این قرار است که در سال ۱۹۱۷ لرد فیشر به وینستون چرچیل نامه‌ای نوشت. او در این نامه چندین بار از عبارت OMG استفاده کرده است. عبارت مذکور که معنای "اوه خدای من" را می‌دهد در نامه‌ای که لرد فیشر در ۱۹۱۷ به وینستون چرچیل نوشت نقشی پررنگ داشت، اما تا سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود.

درواقع در هیچ از اسناد دولتی بریتانیا به این موضوع اشاره نشده بود و همین بی توجهی باعث شد تا حدود صد سال بعد از این ماجرا در هیچ اسنادی به این ماجرا اشاره نشود. در نهایت در ماه مارس سال ۲۰۱۱ که تلاش می‌شد ریشه OMG توسط آکسفورد برای لغت نامه پیدا شود، کارشناسان زبان به نامه چرچیل رسیدند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید