پیشنهاد پارسینه
اولین مرحله اجرای طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمین محلات روز چهارشنبه (۲۹ خرداد) با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۰
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو