وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت مبارزه قاطع و بی امان و بدون شتابزدگی با پدیده قاچاق گفت: قاچاق آثار زیانبار بر اقتصاد، تولید و اشتغال کشور دارد و مبارزه با آن مورد اتفاق نظر همگان است.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۵
۰

سید علیرضا آوایی عصر چهارشنبه در مراسم پایانی کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی در مشهد افزود: توسعه سامانه‌ها در مبارزه با قاچاق می‌تواند موثر واقع شود و باید بخش عمده کار را در این زمینه متمرکز کنیم.

وی اظهار داشت: فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی، ترویج اخلاق، انصاف، عدالت، پرهیز از شتابزدگی و رعایت حقوق انسانهاست که این موارد باید دغدغه کارگزاران نظام باشد و همه باید در برنامه ریزی، رویکرد و تصمیم گیری‌ها به این شاخصه‌ها توجه داشته باشیم.

وی گفت: برای آرای صادر شده در دادگاه‌های دادگستری و شعب تجدید نظر می‌توان تقاضای اعاده نمود، ولی در تعزیرات، هر رای صادر شده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است لذا اگر در این آرا دقت کافی نشده و دفاعیات به خوبی شنیده نشود و انصاف رعایت نگردد، ظلم شده است.

وزیر دادگستری افزود: در تلاش هستیم راهی باز کنیم تا چنانچه در آرای تعزیرات حکومتی بی عدالتی صورت گرفت، راه بازگشت وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: در صدور آرای قضایی و تعزیراتی باید نهایت دقت و رعایت انصاف را داشت، زیرا آرای ناعادلانه مغایر با اهداف نظام بوده و چالش آفرین است.

وی با بیان اینکه تواضع، دیانت، حق طلبی، انصاف و انسانیت در هر پست و مقامی ضروری و شکر نعمت است گفت: مسئولان باید بدانند از روی رفتار آنان، نظام مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی که از دیروز با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت.
وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت مبارزه قاطع و بی امان و بدون شتابزدگی با پدیده قاچاق گفت: قاچاق آثار زیانبار بر اقتصاد، تولید و اشتغال کشور دارد و مبارزه با آن مورد اتفاق نظر همگان است.

سید علیرضا آوایی عصر چهارشنبه در مراسم پایانی کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی در مشهد افزود: توسعه سامانه‌ها در مبارزه با قاچاق می‌تواند موثر واقع شود و باید بخش عمده کار را در این زمینه متمرکز کنیم.

وی اظهار داشت: فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی، ترویج اخلاق، انصاف، عدالت، پرهیز از شتابزدگی و رعایت حقوق انسانهاست که این موارد باید دغدغه کارگزاران نظام باشد و همه باید در برنامه ریزی، رویکرد و تصمیم گیری‌ها به این شاخصه‌ها توجه داشته باشیم.

وی گفت: برای آرای صادر شده در دادگاه‌های دادگستری و شعب تجدید نظر می‌توان تقاضای اعاده نمود، ولی در تعزیرات، هر رای صادر شده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است لذا اگر در این آرا دقت کافی نشده و دفاعیات به خوبی شنیده نشود و انصاف رعایت نگردد، ظلم شده است.

وزیر دادگستری افزود: در تلاش هستیم راهی باز کنیم تا چنانچه در آرای تعزیرات حکومتی بی عدالتی صورت گرفت، راه بازگشت وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: در صدور آرای قضایی و تعزیراتی باید نهایت دقت و رعایت انصاف را داشت، زیرا آرای ناعادلانه مغایر با اهداف نظام بوده و چالش آفرین است.

وی با بیان اینکه تواضع، دیانت، حق طلبی، انصاف و انسانیت در هر پست و مقامی ضروری و شکر نعمت است گفت: مسئولان باید بدانند از روی رفتار آنان، نظام مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی که از دیروز با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد آغاز شده بود عصر امروز پایان یافت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید