هندوئیسم، بودیسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام پنج دین بزرگ جهان هستند. این ادیان طی چند هزار سال اخیر مسیر تاریخ را تعیین کرده‌اند و تأثیر شگرفی بر زندگی انسان‌ها و جغرافیای اعتقادات و مذاهب بشری داشته‌اند.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱
۰
هندوئیسم، بودیسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام پنج دین بزرگ جهان هستند. این ادیان طی چند هزار سال اخیر مسیر تاریخ را تعیین کرده‌اند و تأثیر شگرفی بر زندگی انسان‌ها و جغرافیای اعتقادات و مذاهب بشری داشته‌اند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید