مجمع عمومی سالیانه تشکل مردم نهاد "مجمع وزیران ادوار" با حضور تعدادی از وزرای دولت‌های پیشین و کنونی سه شنبه ۲۸ خرداد در سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
مجمع عمومی سالیانه تشکل مردم نهاد "مجمع وزیران ادوار" با حضور تعدادی از وزرای دولت‌های پیشین و کنونی سه شنبه ۲۸ خرداد در سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شد.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶
۲
50
نظرات
سعید
مجمعی از روسا که بنحوی در ایجاد گرداب امروزه کشور سهیم ودخیلند حالا کمتر وبیشتر
ناشناس
قراره چه مشکلی از مشکلات و مصیبت های این روزهای مملکت را این مجمع پیر و فرتوت حل کند.....؟!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو