ساخت اولین هواپیمای برقی مسافربری با ظرفیت نه نفر که قادر به پیمودن مسیری هزار کیلومتری است، توسط یک شرکت تجاری آغاز شده است.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۵
۰
ساخت اولین هواپیمای برقی مسافربری با ظرفیت ۹ نفر که قادر به پیمودن مسیری هزار کیلومتری است، توسط یک شرکت تجاری آغاز شده است.

این هواپیما که آلیس نام دارد توسط شرکت Eviation در حال ساخت است و می‌تواند برای پرواز‌های هوایی به کشور‌های همسایه مورد استفاده قرار گیرد. قرار است در آینده مدل‌های دیگری از این هواپیما ساخته شود که در نهایت ۱۶۰۰ کیلومتر برد داشته باشند.

هواپیمای تمام برقی آلیس با همکاری شرکت‌هایی مانند زیمنس و مگنی ایکس ساخته می‌شود و در انتهای هر بال خود دارای یک پروانه است. این پروانه‌ها در زمان چرخش ۲۶۰ کیلووات انرژی تولید می‌کنند. قطر هر یک از پروانه‌های یادشده به ۱۲.۲ متر می‌رسد.

حداکثر سرعت این هواپیما برابر با ۴۴۵ کیلومتر در ساعت بوده و حداکثر میزان پرواز یک سره آن به ۱۰۴۶ کیلومتر می‌رسد. قرار است نمونه اولیه این هواپیما در نمایشگاه هوایی پاریس که این هفته برگزار می‌شود، به نمایش گذاشته شود. طول بال‌های این هواپیما نیز ۱۶.۱۲ متر است. انتظار می‌رود اخذ گواهی‌های لازم برای این هواپیما تا سال ۲۰۲۱ انجام شده و پرواز آن از سال ۲۰۲۲ ممکن شود.
ساخت اولین هواپیمای برقی مسافربری با ظرفیت نه نفر که قادر به پیمودن مسیری هزار کیلومتری است، توسط یک شرکت تجاری آغاز شده است.
ساخت اولین هواپیمای برقی مسافربری با ظرفیت ۹ نفر که قادر به پیمودن مسیری هزار کیلومتری است، توسط یک شرکت تجاری آغاز شده است.

این هواپیما که آلیس نام دارد توسط شرکت Eviation در حال ساخت است و می‌تواند برای پرواز‌های هوایی به کشور‌های همسایه مورد استفاده قرار گیرد. قرار است در آینده مدل‌های دیگری از این هواپیما ساخته شود که در نهایت ۱۶۰۰ کیلومتر برد داشته باشند.

هواپیمای تمام برقی آلیس با همکاری شرکت‌هایی مانند زیمنس و مگنی ایکس ساخته می‌شود و در انتهای هر بال خود دارای یک پروانه است. این پروانه‌ها در زمان چرخش ۲۶۰ کیلووات انرژی تولید می‌کنند. قطر هر یک از پروانه‌های یادشده به ۱۲.۲ متر می‌رسد.

حداکثر سرعت این هواپیما برابر با ۴۴۵ کیلومتر در ساعت بوده و حداکثر میزان پرواز یک سره آن به ۱۰۴۶ کیلومتر می‌رسد. قرار است نمونه اولیه این هواپیما در نمایشگاه هوایی پاریس که این هفته برگزار می‌شود، به نمایش گذاشته شود. طول بال‌های این هواپیما نیز ۱۶.۱۲ متر است. انتظار می‌رود اخذ گواهی‌های لازم برای این هواپیما تا سال ۲۰۲۱ انجام شده و پرواز آن از سال ۲۰۲۲ ممکن شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید