پیشنهاد پارسینه
وکیل رئیس سابق یوفا از آزادی او خبر داد. پلاتینی بخاطر تحقیق درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازداشت شده بود.
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۸
۰

میشل پلاتینی رئیس سابق یوفا به خاطر اتهام به دریافت رشوه در اعطای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ بازداشت شده بود. وکیل رئیس سابق یوفا اکنون از آزادی او خبر داد و گفت: پلاتینی بعد از چند ساعت بازجویی آزاد شد. او بازداشت نبود، تنها برای پاره‌ای از توضیحات او را برده بودند.

پلاتینی در حالی که خود را آماده ریاست فیفا می‌کرد، به اتهام دریافت رشوه از قطری‌ها برای اعطای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ از هر گونه فعالیت فوتبالی به مدت ۶ سال محروم شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو