پیشنهاد پارسینه
تصاویری از نحوه خشک کردن گندم در چین را در این گزارش میبینیم.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو