۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
۳
بهترین خرید
نظرات
الف
پیرمرد کراواتی جین پوش گفت برای من فرقی نکرده و همه چیز خوب است.ولی دو نفر هم از کم شدن سفر خارجی شان گفتند ولی بقیه می گفتند زندگی برایشان خیلی سخت شده خیلی.
این گزارش ناخواسته واقعیت فعلی جامعه را به خوبی نشان داده که جامعه به دو بخش بزرگ مرفه و فقیر تقسیم شده و سهم بخش متوسط جامعه بسیار اندک و رو به افول است و توارن استاندارد در دسته بندی جامعه با یک اقتصاد قابل قبول در ایران کاملا بهم ریخته و افراد جامعه یا بسیار ثروتمند و مرفه هستند که نماینده اش همان پیرمرد کراواتی است و تعدادشان حداکثر 20% جمعیت کشور است و اتفاقا با گرانی و تورم سرسام اور فعلی کشور سرمایه شان در دو سال اخیر چندین برابر شده و دعاگوی دولت روحانی اند و 80% بقیه جامعه کسانی هستند که به جز اندکی از انها که حداکثر 10% را شامل میشود که هنوز در طبقه متوسط جای دارند یقیه زیر طبقه متوسط و رو به خط فقر به سر برده و از حداقل های یک زندگی استاندارد محرومند.
ناشناس
این پیرمرد کراواتی اخری رو باید .........ولش کن
محمد
اون بیست درصد کیا هستن غیر مسعولین و دورو بریاشون کسی دیگر نیست اون هشتاد درصد هم ازنظرمسعولین هنوز روز به قول بعضی ها میشه با یک وعده غذا خوردن هم زندگی! !!!!که چه عرض کنم زنده ماند.هنوز روز خوشمونه؟ هشتاد درصد یها
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید