فدراسیون فوتبال مبلغی بالغ بر ۶ میلیون دلار در فیفا پول بلوکه شده دارد که به دلیل شرایط تحریم این پول به حساب فدراسیون واریز نشده است.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵
۰

 شرایط اقتصادی بر جامعه بر اکثر بخش‌های فعال اقتصادی و ... تاثیر گذاشته است و فدراسیون فوتبال که برای اداره این ورزش هزینه‌های زیادی باید انجام دهد یکی از ارگان‌هایی است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه نتوانسته از درآمدزایی که برایش شده به خوبی استفاده کند.

مدت هاست که فدراسیون فوتبال با فیفا در حال مکاتبه و رایزنی است که پول‌های بلوکه شده که بالغ بر ۶ میلیون دلار است به طریقی دست خود فدراسیون فوتبال برسد تا بخشی از مشکلات مالی این فدراسیون و باشگاه‌هایی که پول هایشان بلوکه شده برطرف شود.

با وجود رایزنی‌های متعدد فدراسیون فوتبال و حتی صحبت حضوری مهدی تاج در پاریش با اینفانتینو رئیس فیفا هنوز هم این مشکل پابرجاست.

امروز هم سایت فدراسیون فوتبال نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است و ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال بابت این موضوع توضیحاتی داده و اشاره به همین داشته که فدراسیون بابت این پول‌های نرسیده در حال تلاش است.

سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا دولتمردان و حتی وزارت ورزش و جوانان نسبت به این موضوع واکنشی ندارند و تلاشی برای کمک به فدراسیون فوتبال نمی‌کنند.

فوتبالی که بار‌ها اعلام شده نباید از کمک دولتی بهره ببرد وقتی نتواند از پول‌هایی که متعلق به خودش است استفاده کند چطور می‌تواند در این شرایط اقتصادی گلیم خود را از آب بیرون بکشد؟

این حق فوتبالدوستان است که بدانند این وسط فدراسیون فوتبال دست تنهاست یا از سوی وزارت ورزش و دولتمردان حمایت می‌شود؟ اگر کمکی به فدراسیون فوتبال شده چرا شفاف اعلام نمی‌شود و اگر نشده چرا مسئولان ورزشی و حتی سیاسی ما این چنین مهمترین فدراسیون ورزشی کشور (از نظر علاقه مندی و توجه عموم) را تنها گذاشته اند و راهکاری برای این وضعیت مالی فدراسیون نمی‌کنند؟

فدراسیونی که باید این روز‌ها پول ویلموتس را بدهد، به کارکنان مختلف خود در تیم‌های ملی پایه اش بدهکار است و برنامه ریزی‌های آینده تیم ملی را پیش رو دارد باید این چنین دست خالی بماند؟
فدراسیون فوتبال مبلغی بالغ بر ۶ میلیون دلار در فیفا پول بلوکه شده دارد که به دلیل شرایط تحریم این پول به حساب فدراسیون واریز نشده است.

 شرایط اقتصادی بر جامعه بر اکثر بخش‌های فعال اقتصادی و ... تاثیر گذاشته است و فدراسیون فوتبال که برای اداره این ورزش هزینه‌های زیادی باید انجام دهد یکی از ارگان‌هایی است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه نتوانسته از درآمدزایی که برایش شده به خوبی استفاده کند.

مدت هاست که فدراسیون فوتبال با فیفا در حال مکاتبه و رایزنی است که پول‌های بلوکه شده که بالغ بر ۶ میلیون دلار است به طریقی دست خود فدراسیون فوتبال برسد تا بخشی از مشکلات مالی این فدراسیون و باشگاه‌هایی که پول هایشان بلوکه شده برطرف شود.

با وجود رایزنی‌های متعدد فدراسیون فوتبال و حتی صحبت حضوری مهدی تاج در پاریش با اینفانتینو رئیس فیفا هنوز هم این مشکل پابرجاست.

امروز هم سایت فدراسیون فوتبال نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است و ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال بابت این موضوع توضیحاتی داده و اشاره به همین داشته که فدراسیون بابت این پول‌های نرسیده در حال تلاش است.

سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا دولتمردان و حتی وزارت ورزش و جوانان نسبت به این موضوع واکنشی ندارند و تلاشی برای کمک به فدراسیون فوتبال نمی‌کنند.

فوتبالی که بار‌ها اعلام شده نباید از کمک دولتی بهره ببرد وقتی نتواند از پول‌هایی که متعلق به خودش است استفاده کند چطور می‌تواند در این شرایط اقتصادی گلیم خود را از آب بیرون بکشد؟

این حق فوتبالدوستان است که بدانند این وسط فدراسیون فوتبال دست تنهاست یا از سوی وزارت ورزش و دولتمردان حمایت می‌شود؟ اگر کمکی به فدراسیون فوتبال شده چرا شفاف اعلام نمی‌شود و اگر نشده چرا مسئولان ورزشی و حتی سیاسی ما این چنین مهمترین فدراسیون ورزشی کشور (از نظر علاقه مندی و توجه عموم) را تنها گذاشته اند و راهکاری برای این وضعیت مالی فدراسیون نمی‌کنند؟

فدراسیونی که باید این روز‌ها پول ویلموتس را بدهد، به کارکنان مختلف خود در تیم‌های ملی پایه اش بدهکار است و برنامه ریزی‌های آینده تیم ملی را پیش رو دارد باید این چنین دست خالی بماند؟
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید