پیشنهاد پارسینه
دانشمندان با بررسی اطلاعاتی از فضاپیمای کاسینی، جزئیاتی درباره حلقه‌های زحل را به دست آوردند.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶
۰
دانشمندان با بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده توسط فضاپیمای «کاسینی-هویگنس» جزئیات پیچیده‌تری درباره حلقه‌های زحل به دست آوردند.


براساس گزارش خبرگزاری «شینهوا»، اگرچه ماموریت این فضاپیما در سال ۲۰۱۷ به پایان رسید، اما هنوز دانشمندان به بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این فضاپیما ادامه می‌دهند.
کشف اطلاعاتی درباره حلقه‌های زحل

اکنون محققان شواهد جمع‌آوری شده توسط چهار ابزار کاسینی را مورد بررسی قرار دادند و اطلاعات دقیقی از ویژگی‌های توده‌هایی در داخل حلقه‌ها را به دست آوردند.

کشف اطلاعاتی درباره حلقه‌های زحل

این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه رنگ‌ها، مواد شیمیایی و دما در سراسر این حلقه‌ها تغییر می‌کنند.همچنین این مشاهدات درک دانشمندان را از سیستم پیچیده زحل عمیق‌تر می‌کنند به طوری که آن‌ها نتیجه گرفتند در لبه بیرونی حلقه‌های اصلی یک سری خطوط فشرده شبیه حلقه F.، وجود دارد که دارای طول و جهت یکسانی هستند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو