شهر لاله زار در دامنه کوه هزار در شهرستان بردسیر استان کرمان قرار دارد. این منطقه از قطب‌های اصلی تولید گل محمدی در کشور محسوب می‌شود، ارتفاع ۲۶۰۰ متری لاله زار از سطح دریا از یک سو و از سوی دیگر تلاش کشاورزان و اقلیم مناسب و تولید محصول ارگانیک و عدم استفاده از کود شیمیایی و سم در باغ‌های لاله زار موجب شده است که یک چهارم گلاب کشور در این منطقه تولید شود.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
۰
شهر لاله زار در دامنه کوه هزار در شهرستان بردسیر استان کرمان قرار دارد. این منطقه از قطب‌های اصلی تولید گل محمدی در کشور محسوب می‌شود، ارتفاع ۲۶۰۰ متری لاله زار از سطح دریا از یک سو و از سوی دیگر تلاش کشاورزان و اقلیم مناسب و تولید محصول ارگانیک و عدم استفاده از کود شیمیایی و سم در باغ‌های لاله زار موجب شده است که یک چهارم گلاب کشور در این منطقه تولید شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید